Khoahocthoidai.vn

Liên hiệp hội Bình Phước tổng kết hoạt động năm 2017

14:56 | 12/01/2018

Liên hiệp hội Bình Phước tổng kết hoạt động năm 2017
(KHTĐ) - Ngày 12/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước (Liên hiệp hội Bình Phước) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các hội thành viên trong hệ thống Liên hiệp hội Bình Phước đã về dự.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp hội với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2017 hoạt động của Liên hiệp hội đã có nhiều đổi mới, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Công tác tư vấn phản biện, giám định xã hội; thông tin phổ biến kiến thức; công tác tham mưu; hoạt động nghiên cứu khoa học; tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng; hoạt động của Câu lạc bộ Trí thức... được triển khai toàn diện và nâng cao về chất lượng. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy; nhất là chuẩn bị và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2017 - 2022) được thực hiện nghiêm túc và thành công. Các Hội thành viên, thành viên liên kết đã nỗ lực xây dựng tổ chức bộ máy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đa số đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp, góp phần tích cực vào việc xây dựng hệ thống Liên hiệp hội vững mạnh; Ban chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ III được cũng cố vững mạnh và đồng bộ.

Ngay từ đầu năm 2017 Liên hiệp hội tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch và tổ chức Gặp mặt và đối thoại với trí thức năm 2017. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xét chọn thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp đạt loại xuất sắc và trí thức tiêu biểu năm 2017, kết quả có 40/62 hồ sơ thạc sĩ, tiến sĩ, 5/10 hồ sơ trí thức đủ tiêu chuẩn trình UBND tỉnh khen thưởng, tôn vinh. Ký kết và triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp hội với Thị ủy Đồng Xoài; ký kết và thực hiện chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh; Ban Tuyên giáo, Sở Khoa học và Công nghệ.

Bên cạnh đó, Liên hiệp hội cũng phối hợp với các Hội thành viên (Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Doanh nhân nữ, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa…) tổ chức chương trình tặng hơn 1000 phần quà Tết cho đồng bào nghèo tại nhiều địa phương trong tỉnh.  Các tổ chức Hội thành viên, thành viên liên kết được củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, ngày càng gắn kết với Liên hiệp hội trong công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ban Thông tin Phổ biến kiến thức và Tạp chí Khoa học thời đại (in và điện tử) bám sát tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tuyên truyền đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT và lãnh đạo cơ quan chủ quản. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức đạt hiệu quả; chất lượng tin bài tuyên truyền có chiều sâu. Phối hợp tốt với Đài truyền thanh các huyện, thị trên địa bàn tỉnh trong công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, Liên hiệp hội tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu và điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020”; đăng ký xây dựng 2 điển hình tiên tiến xuất sắc và 1 mô hình tiêu biểu năm 2017 với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh là: mô hình tập thể Tạp chí Khoa học thời đại “Tuyên truyền, liên kết tổ chức bồi dưỡng kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp qua mô hình 3+1; 2 gương điển hình cá nhân là: “Điển hình tiên tiến xuất sắc trong việc đổi mới, sáng tạo hoạt động lãnh đạo nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao” và “Điển hình tiên tiến xuất sắc trong việc nêu cao ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng”.

Tại hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm và gợi mở nhiều phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để Liên hiệp hội Bình Phước tiếp tục đổi mới, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong năm 2018 và trong những những năm tiếp theo. Ngoài ra, hội nghị cũng đã thông qua Chương trình làm việc toàn khóa, Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Liên hiệp hội nhiệm kỳ III.

Ký kết giao ước thi đua năm 2018 trong hệ thống Liên hiệp hội

Ngay sau đó, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp hội với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức. Đồng thời phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018 trong hệ thống Liên hiệp hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thạc sỹ Nguyễn Thị Lan Hương - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội Bình Phước tiếp thu ý kiến đóng góp của các hội thành viên và thành viên liên kết nêu ra tại hội nghị. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 218, Chủ tịch Liên hiệp hội Bình Phước đề nghị, trong thời gian tới cần tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đưa ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào đời sống sản xuất, gắn với việc triển khai tốt Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng. Bên cạnh đó quan tâm triển khai công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội, bám sát những chương trình, chính sách đầu tư của tỉnh. Đổi mới phương thức hoạt động của Câu lạc bộ Trí thức và Câu lạc bộ Nữ Trí nhằm tập hợp ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh cũng như trí thức kiều bào.

Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Liên hiệp hội trong năm 2017

Dịp này, Liên hiệp hội Bình Phước đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Liên hiệp hội trong năm 2017.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: