15:01 | 16/07/2015

Lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 20/7 đến ngày 25/7

Lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 20/7 đến ngày 25/7
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN

Do nhu cầu công tác, Công ty Điện lực Bình Phước sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau đây:

THỨ HAI NGÀY 20-7-2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần khu phố 9, phường Long Phước, thị xã Phước Long. Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần thôn 9, xã Long Bình và một phần ấp Phú Bình, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập. Từ 13 giờ - 15 giờ: Một phần thôn 3, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập.

THỨ BA NGÀY 21-7-2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp. Một phần thôn 1, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập. Từ 7 giờ 30 phút - 15 giờ: Một phần ấp 1, ấp Sóc Dày, xã Phước An, huyện Hớn Quản. Từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần ấp Tân An, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp. Một phần các thôn: Tân Lập, Bù Gia Phúc 1, Bù Gia Phúc 2, Hai Căn, thôn 2, xã Phú Nghĩa và xã Đắk Ơ, xã Bù Gia Mập huyện Bù Gia Mập.

THỨ TƯ NGÀY 22-7-2015: Từ 7 giờ 30 phút - 9 giờ 30 phút: Một phần các khu phố 1, 3, 5 phường Long Phước, thị xã Phước Long. Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài.

THỨ NĂM NGÀY 23-7-2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ: Một phần khu phố Phú Cường, phường Tân Phú; một phần các ấp 4, ấp Suối Cam, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần các thôn Phước Hòa, Phước An, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập. Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần thôn 6, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp.

THỨ SÁU NGÀY 24-7-2015: Từ 6 giờ - 6 giờ 30 phút và từ 17 giờ - 17 giờ 30 phút: Các thôn Đồng Tháp, Bàu Đỉa, xã Phước Tân và thôn Phú Tiến, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập. Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Xã Đồng Tiến (trừ một phần ấp Cầu Hai, ấp 1, 4) và xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú. Đường quốc lộ 14, đoạn từ Trạm thu phí giao thông Đồng Tâm đến giáp huyện Bù Đăng. Một phần ấp 6, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành. Từ 7 giờ 30 phút - 15 giờ: Một phần các ấp Bà Lành, Hưng Thạnh, xã Tân Lợi; các ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xã An Khương; các ấp Trà Thanh, Lồ Ô, Thanh Sơn, Thuận An, An Hòa, Bù Dinh, Địa Hạt, An Quý, An Sơn, Trung Sơn, Sa Cô, xã Thanh An huyện Hớn Quản. Từ 7 giờ 30 phút - 9 giờ 30 phút: Một phần thôn 5, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập. Từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần thôn Phước Thiện, xã Phước Tín, thị xã Phước Long. Một phần thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập.

THỨ BẢY NGÀY 25-7-2015: Từ 7 giờ - 10 giờ: Các thôn Phú Thành, Phú Thịnh, Phú Hưng, Phú Nguyên, Phú Tân, Phú Lợi, Phú Vinh, Phú Hòa, Phú An, Phú Tâm, xã Phú Riềng; các thôn Phú An, Phú Tâm, Phú Lâm xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập. Đường ĐT741 đoạn từ Cầu Rạt đến giáp huyện Đồng Phú. Từ 13 giờ - 15 giờ: Các thôn Tân Long, Tân Phú, Tân Bình, Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập. Đường ĐT741 đoạn từ Trạm thu phí Bù Nho đến Cầu Rạt.

Trân trọng thông báo!

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: