13:51 | 30/07/2015

Lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước ngày 3/8 đến 8/8/2015

Lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước ngày 3/8 đến 8/8/2015
 

Do nhu cầu công tác, Công ty Điện lực Bình Phước sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau đây:

THỨ HAI NGÀY 3/8/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần khu phố 2, 3 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ: Một phần các ấp 4, 6, 8, 9, xã Lộc Hưng và xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh. Một phần các thôn Nhơn Hòa 1, An Lương, xã Long Giang, thị xã Phước Long. Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần thôn 2, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng.

THỨ BA NGÀY 4/8/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 10 giờ: Một phần khu phố Xa Cam, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ: Một phần ấp 2, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh. Một phần ấp Lộc Bình 1, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh. Một phần ấp 10, Tân Bình 1, xã Lộc Thuận và xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút và từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần khu phố Đông Phất, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long. Một phần thôn 1, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Một phần ấp 2, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng. Một phần các ấp 3, 4, 6, 7, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài. Một phần ấp 5, xã An Thái, huyện Phú Giáo (Bình Dương). Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập. Một phần ấp 8, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng. Từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập. Một phần ấp 3, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú.

THỨ TƯ NGÀY 5/8/2015: Từ 6 giờ - 6 giờ 30 phút và từ 12 giờ - 12 giờ 30 phút: Một phần các thôn Hưng Lập, Bàu Nghé, Phước Lộc, Phước Quả, xã Phước Tín, thị xã Phước Long; Một phần các thôn Bàu Đỉa, Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập. Một phần thôn Phú Tiến, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng. Một phần thôn Phước Lộc, xã Phước Tín, thị xã Phước Long.

THỨ NĂM NGÀY 6/8/2015: Từ 6 giờ - 6 giờ 30 phút và từ 12 giờ - 12 giờ 30 phút: Một phần các thôn 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, xã Long Bình và các xã Bù Nho, Long Tân, Long Hà, huyện Bù Gia Mập. Đường ĐT741 đoạn từ cầu Rạt đến dốc Cây Cầy. Từ 7 giờ 30 phút - 10 giờ 30 phút: Một phần thôn 11, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập. Một phần thôn Bình Minh, xã Bình Sơn, huyện Bù Gia Mập. Một phần thôn Phước Hòa, Phước Thịnh, xã Bình Tân và xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập. Đường ĐT741 đoạn từ Trạm 110kV Phước Long đến dốc Cây Cầy. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ: Một phần ấp Phước Tân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú. Từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần thôn 3, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp. Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần ấp Thanh Tuấn, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long.

THỨ SÁU NGÀY 7/8/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần các ấp 5, 6, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.

THỨ BẢY NGÀY 8/8/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 8 giờ và từ 16 giờ - 16 giờ 30 phút: Một phần khu phố 7, phường Long Phước, phường Sơn Giang và xã Long Giang, thị xã Phước Long. Đường ĐT741 đoạn từ ngã ba Chế Biến đến Bến xe Thành Công. Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần khu phố 3, phường Thác Mơ và phường Long Thủy, thị xã Phước Long. Các xã Phú Văn, Đức Hạnh, Phú Nghĩa, Đắk Ơ, Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập. Đường ĐT741 đoạn từ Bến xe Thành Công đến hết xã Bù Gia Mập.

Trân trọng thông báo!

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: