13:45 | 23/07/2015

Lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước ngày 27-7 đến 1-8

Lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước ngày 27-7 đến 1-8
 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN         

Do nhu cầu công tác, Công ty Điện lực Bình Phước sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau đây:

THỨ HAI NGÀY 27-7-2015: Từ 8 giờ đến 10 giờ: Một phần ấp 7, xã Lộc Thái và một phần ấp 3, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh. Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút: Một phần khu phố Sơn Long, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long. Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ: Một phần ấp 6 và ấp Quận 3, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành. Từ 13 giờ đến 14 giờ 30 phút: Một phần thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang, thị xã Phước Long. Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ: Một phần khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài. Từ 9 giờ đến 10 giờ 10 phút: Một phần ấp 4, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài. Từ 10 giờ 20 phút đến 11 giờ 30 phút: Một phần ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài.

THỨ BA NGÀY 28-7-2015: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút: Một phần khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú và một phần ấp Làng 3, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài. Một phần các thôn 6, 7, 8, xã Bình Thắng, một phần các thôn 5, 8, 10, xã Long Bình; một phần thôn Bù Ka, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ: Một phần các thôn 3, 6, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập. Từ 13 giờ đến 16 giờ: Một phần khu phố 5, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài. Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 40 phút: Một phần ấp 2, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản. Từ 9 giờ 40 phút đến 11 giờ 40 phút và từ 13 giờ đến 16 giờ 20 phút: Một phần ấp 6, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản.

THỨ TƯ NGÀY 29-7-2015: Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ: Một phần các ấp Thuận Tân, Bù Xăng, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú. Một phần các ấp 9, 10, 11, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

THỨ NĂM NGÀY 30-7-2015: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút và từ 11 giờ đến 11 giờ 30 phút: Toàn bộ xã Tân Thành và một phần các ấp Tân Nhân, Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp. Các xã Lộc Hiệp, Lộc Quang; một phần các ấp 1B, 12, K57, xã Lộc Tấn, một phần ấp 3, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh. Đường Lộc Ninh - Bù Đốp đoạn từ ngã ba Hưng Phước đến xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp. Từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút và từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút: Một phần xã Long Bình và các xã Đa Kia, Bình Thắng, Phước Minh, huyện Bù Gia Mập. Một phần các ấp 3, 4, 9, 5, xã Thanh Hòa và một phần các ấp Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Tâm, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp. Đường ĐT749 đoạn từ ngã ba Công Chánh đến trạm bơm Đa Kia. Từ 7 giờ 30 phút đến 15 giờ: Một phần ấp Bưng C, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài. Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút: Một phần ấp 1, xã Thanh Hòa và toàn bộ xã Tân Tiến (trừ một phần của các ấp Tân Nhân, Tân Hòa); huyện Bù Đốp. Một phần thôn Đắk U, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ: Một phần các ấp Thanh Hòa, Thanh Bình, Thanh Thiện, Phố Lố, Sóc Giếng, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long. Từ 13 giờ đến 15 giờ: Các xã Thiện Hưng, Hưng Phước, Phước Thiện và một phần ấp Thanh Trung, khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp. Đường Bù Đốp - Hoàng Diệu đoạn từ ngã ba Công Chánh đến Cửa khẩu Hoàng Diệu. Từ 13 giờ đến 16 giờ: Một phần thôn Cầu Khỉ, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập.

THỨ SÁU NGÀY 31-7-2015: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút: Một phần ấp 3, ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản. Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ: Một phần ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.

THỨ BẢY NGÀY 1-8-2015: Từ 13 giờ đến 16 giờ: Một phần các khu phố Phú Lộc, Phú Tân, Phú Cường, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài. Một phần ấp Suối Cam, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: