15:10 | 12/08/2015

Lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước ngày 17/8 đến 21/8/2015

Lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước ngày 17/8 đến 21/8/2015
 

Do nhu cầu công tác, Công ty Điện lực Bình Phước sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau đây:

THỨ HAI NGÀY 17/8/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần ấp 5, xã Minh Long, huyện Chơn Thành. Một phần khu phố Phước Vĩnh, phường Phước Bình, thị xã Phước Long. Một phần thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần khu phố 4, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long. Từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần khu phố 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long.

THỨ BA NGÀY 18/8/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần các ấp 5, 6, 7, xã Minh Lập và một phần các ấp Bàu Teng, Sóc Tranh 3, Cây Gõ, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành. Một phần ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản. Một phần các thôn 5, 6, 8, 10, xã Long Bình, huyện Phú Riềng. Một phần các thôn 2, 6, 7, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ: Một phần các ấp Chàng Hai, Bồn Xăng, Bình Hòa, Việt Tân, Bù Tam, xã Lộc Quang và một phần các ấp Tân Lợi, Tân 2, Sok Ray, xã Lộc Phú; một phần ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần thôn Phú Lợi, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Một phần khu phố 3, 5, phường Phước Bình, thị xã Phước Long.

THỨ TƯ NGÀY 19/8/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ: Một phần các ấp 1, 2, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài. Một phần ấp Hiệp Quyết, xã Lộc Hiệp và một phần ấp 3, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh. Từ 7 giờ 30 phút - 10 giờ 30 phút: Một phần thôn 3, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng. Một phần khu phố Sơn Giang, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long. Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần thôn 7, xã Long Hà, huyện Phú Riềng. Một phần thôn 4, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng.

THỨ NĂM NGÀY 20/8/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần ấp 8, xã Tân Lập. Một phần ấp 5, xã An Thái, huyện Phú Giáo (Bình Dương). Một phần Sóc 5, một phần ấp 10, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản. Một phần các ấp An Tân, Sóc Ru, Tằng Hách, Bình Phú, xã An Phú và một phần ấp 2, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản. Một phần thôn 5, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ: Một phần các ấp Thuận Phú 1, 2, 3, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú. Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần ấp 5, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. Một phần thôn 3, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp. Một phần các thôn 4, Bù Xia, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.

THỨ SÁU NGÀY 21/8/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần khu phố 6, 7, thị trấn Chơn Thành và một phần ấp Đồng Tâm, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành. Một phần thôn Phước Hòa, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: