15:39 | 04/08/2015

Lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước ngày 10/8 đến 15/8/2015

Lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước ngày 10/8 đến 15/8/2015
 

Do nhu cầu công tác, Công ty Điện lực Bình Phước sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau đây:

THỨ HAI NGÀY 10/8/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang, thị xã Phước Long. Từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần khu phố 2, phường Long Thủy, thị xã Phước Long.

THỨ BA NGÀY 11/8/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần thôn Bình Thọ, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần ấp 4B, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Một phần ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh. Một phần ấp 1, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập. Từ 13 - 16 giờ: Một phần ấp 6, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh. Một phần ấp 2, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập.

THỨ TƯ NGÀY 12/8/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần khu phố 5, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành. Một phần các thôn 2, 3, 5, 6, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập. Từ 7 giờ 30 phút - 9 giờ 30 phút: Một phần khu phố 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long.

THỨ NĂM NGÀY 13/8/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần các ấp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và ấp Suối Giai, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Một phần các ấp Thanh Hà, Phú Thành, Sóc Bưng, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long. Một phần thôn Bình Tiến, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập. Một phần khu phố 3, 4, phường Long Thủy, thị xã Phước Long. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ: Một phần ấp 4, 8, 9, xã Lộc Thái. Một phần các ấp 2, 3, 5, 6, 7, 8, xã Lộc Điền. Một phần các ấp 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, xã Lộc Thuận và xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh. Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần ấp 1, 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú. Một phần ấp 4, 5, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản. Một phần các thôn Long Xuyên, Phú Mang 1, 11, xã Long Hà và xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập. Từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần khu phố Sơn Giang, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long.

THỨ SÁU NGÀY 14/8/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần thôn 7, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập. Một phần khu phố 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long. Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần các thôn 3, 4, 6, xã Bom Bo, một phần các thôn 1, 2, 4, 6, xã Đường 10, huyện Bù Đăng. Từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần thôn An Lương, xã Long Giang, thị xã Phước Long.

THỨ BẢY NGÀY 15/8/2015: Từ 6 giờ - 6 giờ 30 phút và từ 12 giờ - 12 giờ 30 phút: Một phần các ấp Bàu Teng, Sóc Tranh 3, Cây Gõ, xã Quang Minh. Một phần khu phố 3, ấp 2, 3, ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành. Một phần ấp 1, 12, xã Minh Hưng, xã Minh Thành, xã Minh Thắng và xã Minh Lập, huyện Chơn Thành. Đường quốc lộ 14 đoạn từ cầu Nha Bích đến giáp thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành). Từ 6 giờ - 6 giờ 30 phút và từ 17 giờ - 17 giờ 30 phút: Một phần xã Phú Trung (trừ các thôn Phú Bình, Phú Tín, Phú Tiến) và xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập. Đường ĐT741 đoạn từ cầu Rạt đến giáp xã Thuận Lợi (huyện Đồng Phú). Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú và xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú. Đường ĐT741 đoạn từ khu du lịch Suối Lam đến giáp xã Phú Riềng (huyện Bù Gia Mập). Từ 7 giờ 30 phút - 12 giờ: Một phần ấp Hiếu Cảm, ấp 2. Một phần khu phố 1, 3, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành.

Trân trọng thông báo!

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: