10:01 | 09/03/2016

Lịch cúp điện ngày 9/3

Lịch cúp điện ngày 9/3
  
NGÀY THỜI GIAN PHẠM VI CẮT ĐIỆN LÝ DO
Thứ Tư 09/03/2016 Từ 07h30-15h00:

Ấp 6, Ấp Quận 3 xã Nha Bích huyện Chơn Thành

Bảo trì lưới trạm
Thứ Tư 09/03/2016 Từ 07h30-11h30:

Thôn Bình Hà xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập.

Phát quang và bảo trì lưới trạm
Thứ Tư 09/03/2016 Từ 07h30-15h00:

Thôn Phú Hưng, Phú lợi, Phú Hòa, Phú Tân, Phú Vinh, Phú Bình xã Phú Riềng và thôn Phú An, Phú Tâm, Phú Lâm xã Phú Trung huyện Phú Riềng.

Sữa chửa lưới điện
Thứ Tư 09/03/2016 Từ 07:30-10h30:

Khách hàng Cty CP Hoàng Sơn 1 Thôn 2 xã Đức Liễu huyện Bù Đăng.

Phát quang và bảo trì lưới trạm
Thứ Tư 09/03/2016 Từ 13h00-15h00

Khách hàng cơ sở Võ Đình Triết thuộc xã Tân Thành huyện Bù Đốp.

Thí nghiệm định kỳ MBA
Thứ Tư 09/03/2016 Từ 15h30-16h30:

Một phần thôn 3 xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập

Thí nghiệm định kỳ MBA phân phối
Thứ Tư 09/03/2016 Từ 07h30-11h00:

Một phần ấp 2 xã Tiến Hưng thị xã Đồng Xoài

Bảo trì lưới trạm
Thứ Tư 09/03/2016 Từ 13h30-14h30:

Một phần KP Tân Trà phường Tân Xuân thị xã Đồng Xoài

Bảo trì lưới trạm
Thứ Tư 09/03/2016 Từ 14h40-16h30

Một phần KP Phú Lộc phường Tân Tân Phú thị xã Đồng Xoài.

Bảo trì lưới trạm
In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: