08:15 | 07/03/2016

Lịch cúp điện ngày 7/3

Lịch cúp điện ngày 7/3
 
NGÀY THỜI GIAN PHẠM VI CẮT ĐIỆN LÝ DO
Thứ Hai 07/03/2016 Từ 07h30-11h30:

KP 1, 2, 3 thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành

Phát quang và bảo trì lưới trạm
Thứ Hai 07/03/2016 Từ 07h30-10h30:

Khách hàng Chu Văn Trường thôn 1 xã Thống Nhất huyện Bù Đăng.

Sữa chửa lưới điện
In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: