16:17 | 30/05/2016

Lịch cúp điện ngày 30/5/2016

Lịch cúp điện ngày 30/5/2016
  
NGÀY THỜI GIAN PHẠM VI CẮT ĐIỆN LÝ DO
Thứ Hai 30/05/2016 Từ 09h00-10h00

 Ấp 3 xã Lộc An huyện Lộc Ninh

Sửa chữa lưới điện
Thứ Hai 30/05/2016 Từ 07h30-11h30

 Thôn Phước Hòa, thôn Phước An, xã Bình Tân huyện Phú Riềng

Sửa chữa lưới điện
Thứ Hai 30/05/2016 Từ 13h00-16h00

 Một phần thôn Bình Hiếu xã Bình Tân huyện Phú Riềng

Sửa chữa lưới điện
Thứ Hai 30/05/2016 Từ 08h30-10h00

 TBA Hoàng Văn An xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập

Sửa chữa lưới điện
Thứ Hai 30/05/2016 Từ 10h00-11h30

 TBA DNTN Tuấn Thăng xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập

Sửa chữa lưới điện
Thứ Hai 30/05/2016 Từ 13h00-14h30

 TBA Lương Thế Đường xã Bình Thắng huyện Bù Gia Mập

Sửa chữa lưới điện
In bản tin

Các bài cũ hơn: