10:16 | 28/01/2016

Lịch cúp điện ngày 28/1

Lịch cúp điện ngày 28/1
   

NGÀY

THỜI GIAN

PHẠM VI CẮT ĐIỆN

LÝ DO

Thứ Năm 28/01/2016

Từ 09h30-11h30

Một phần ấp 8 xã Tân Lập huyện Đồng Phú. Một phần các khu phố Phú Bình, Phú Hòa 1 phường Phú Đức và một phần các khu phố Phú Hòa , Phú Thuận phường Phú Thịnh thị xã Bình Long. Các xã Tân Lợi, Tân Hưng, Thanh An, An Khương huyện Hớn Quản. Một phần khu phố 7 phường Long Phước thị xã Phước Long

Sữa chửa lưới điện

Thứ Năm 28/01/2016

Từ 13h00-14h00:

Một phần ấp An Hòa xã Tân Tiến huyện Đồng Phú

Bảo trì lưới trạm

Thứ Năm 28/01/2016

Từ 07h30-10h30:

Một phần các ấp 1, 2, 3, 4 xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú.

Cải tạo lưới điện

Thứ Năm 28/01/2016

Từ 13h00-15h00

Một phần thôn 2 xã Phú Văn huyện Bù Gia Mập.

Bảo trì lưới trạm

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: