09:15 | 27/01/2016

Lịch cúp điện ngày 27/1

Lịch cúp điện ngày 27/1
              
NGÀY THỜI GIAN PHẠM VI CẮT ĐIỆN LÝ DO
Thứ Tư 27/01/2016 Từ 06h00-06h30 và từ 12h00-12h30:

Xã Bình Sơn huyện Phú Riềng. Một phần các khu phố 8, 9 phường Long Phước thị xã Phước Long. Đường DT 749 đoạn từ Ngã ba Chế biến đến Trạm bơm Đa Kia

Chuyển nguồn cung cấp điện
Thứ Tư 27/01/2016 Từ 07h30-11h30:

Một phần thôn 8 xã Long Hà huyện Phú Riềng. Một phần thôn 1 xã Phú Văn huyện Bù Gia Mập.

Phát quang và bảo trì lưới trạm
Thứ Tư 27/01/2016 Từ 07h30-10h30:

Một phần các khu phố Bình Thiện, Phước Tân, Tân Đồng 1 phường Tân Thiện thị xã Đồng Xoài.

Bảo trì lưới trạm
Thứ Tư 27/01/2016 Từ 09h30-11h30

Một phần các khu phố 1, 3, 5, 8 phường Long Phước thị xã Phước Long. Một phần ấp Đồi Đá, Quyết Thành xã Lộc Khánh huyện Lộc Ninh. Đường DT 749 đoạn từ Trạm 110kV phước Long đến Ngã ba Chế biến.

Phát quang và bảo trì lưới trạm
In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: