15:09 | 25/01/2016

Lịch cúp điện ngày 25/1/2016

Lịch cúp điện ngày 25/1/2016
                   

NGÀY

THỜI GIAN

PHẠM VI CẮT ĐIỆN

LÝ DO

Thứ Hai 25/01/2016

Từ 09h30-10h30:

Một phần ấp Dên Dên thị trấn Tân Phú huyện Đồng Phú

Sữa chửa lưới điện

Thứ Hai 25/01/2016

Từ 07h30-11h30:

Một phần cấp ấp 9, 10, 11 xã Minh Hưng huyện Chơn Thành. Một phần thôn 1 xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập

Phát quang và bảo trì lưới trạm

Thứ Hai 25/01/2016

Từ 09h30-11h30:

Một phần thôn Phước Thịnh xã Bình Tân huyện Phú Riềng.

Bảo trì lưới trạm

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: