09:42 | 23/03/2016

Lịch cúp điện ngày 23/3/2016

Lịch cúp điện ngày 23/3/2016
  
NGÀY THỜI GIAN PHẠM VI CẮT ĐIỆN LÝ DO
Thứ Tư 23/03/2016 Từ 07h30-11h30:

Khu K4 trại giam An Phước; Ấp 5 -xã An Thái - Phú Giáo - Bình Dương.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Tư 23/03/2016 Từ 07h30-11h30:

Ấp Hiếu Cảm TT Chơn Thành; ấp 1, 2, 4, 5 xã Minh Thành; ấp 2, 4, 6, ấp Quận 3 xã Nha Bích; Ấp 3, 4, 6 xã Minh Thắng; ấp 3, 5, 6, 7 xã Minh Lập; ấp Bào Teng, ấp Sóc Tranh 3, ấp Cây Gõ xã Quang Minh - huyện Chơn Thành.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Tư 23/03/2016 Từ 07h30-09h00:

Ấp 4 xã Đoàn Kết huyện Bù Đăng

Bảo trì lưới trạm
Thứ Tư 23/03/2016 Từ 07h30-09h30:

Một phần ấp 2 xã Minh Hưng huyện Bù Đăng.

Bảo trì lưới trạm
Thứ Tư 23/03/2016 Từ 09h30-11h00:

Ấp 6 xã Minh Hưng huyện Bù Đăng

Bảo trì lưới trạm
Thứ Tư 23/03/2016 Từ 13h00-15h00:

Một phần ấp 2 xã Minh Hưng huyện Bù Đăng

Phát quang và bảo trì lưới trạm
Thứ Tư 23/03/2016 Từ 13h30-15h00:

KP Tân Đồng 1 phường Tân Thiện TX Đồng Xoài.

Bảo trì lưới trạm
Thứ Tư 23/03/2016 Từ 15h00-16h30:

KP Xuân Đồng phường Tân Thiện TX Đồng Xoài.

Bảo trì lưới trạm
Thứ Tư 23/03/2016 Từ 08h00-08h30:

Ấp 1B xã Lộc Tấn huyện Lộc Ninh.

Thí nghiệm định kỳ MBA
Thứ Tư 23/03/2016 Từ 09h00-09h30:

Ấp 2 xã Lộc An huyện Lộc Ninh.

Thí nghiệm định kỳ MBA
Thứ Tư 23/03/2016 Từ 10h00-11h00:

Ấp Thạnh Biên xã Lộc Thạnh huyện Lộc Ninh.

Thí nghiệm định kỳ MBA phân phối
Thứ Tư 23/03/2016 Từ 13h00-13h30:

Ấp 7 xã Lộc Thái huyện Lộc Ninh.

Thí nghiệm định kỳ MBA phân phối
Thứ Tư 23/03/2016 Từ 14h00-14h30:

Ấp Đồng Tâm xã Lộc Hưng huyện Lộc Ninh.

Thí nghiệm định kỳ MBA
Thứ Tư 23/03/2016 Từ 15h00-15h30:

Ấp Tà Thiết xã Lộc Thịnh huyện Lộc Ninh.

Thí nghiệm định kỳ MBA
In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: