10:13 | 21/03/2016

Lịch cúp điện ngày 21/3/2016

Lịch cúp điện ngày 21/3/2016
     
NGÀY THỜI GIAN PHẠM VI CẮT ĐIỆN LÝ DO
Thứ Hai 21/03/2016 Từ 07h30-09h30:

Ấp 7 xã Minh Hưng - huyện Chơn Thành

Phát quang và bảo trì lưới trạm
Thứ Hai 21/03/2016 Từ 10h00-11h30

Ấp 10, 11 xã Minh Hưng - huyện Chơn Thành

Bảo trì lưới trạm
Thứ Hai 21/03/2016 Từ 10h30-11h30:

Thôn 4 - xã Bình Thắng huyện Bù Gia Mập.

Bảo trì lưới trạm
In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: