12:44 | 21/01/2016

Lịch cúp điện ngày 21/1

Lịch cúp điện ngày 21/1
                                 

NGÀY

THỜI GIAN

PHẠM VI CẮT ĐIỆN

LÝ DO

Thứ Năm 21/01/2016

Từ 07h30-11h30

Một phần ấp 8 xã Tân Lập huyện Đồng Phú. Một phần ấp Tân Lập xã Tân Hiệp huyện Hớn Quản

Bảo trì lưới trạm

Thứ Năm 21/01/2016

Từ 07h30-16h00:

Một phần ấp Đồng Búa xã Thuận Phú và một phần ấp Thuận Thành xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú

Phát quang và bảo trì lưới trạm

Thứ Năm 21/01/2016

Từ 07h30-10h30:

Một phần các khu phố: Phú Cường, Phú An, Phú Sơn, An Bình, Bình An, Bình Tân phường An Lộc thị xã Bình Long.

Phát quang và bảo trì lưới trạm

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: