15:29 | 20/01/2016

Lịch cúp điện ngày 20/1/2016

Lịch cúp điện ngày 20/1/2016
Lịch cúp điện

NGÀY

THỜI GIAN

PHẠM VI CÚP ĐIỆN

LÝ DO

Thứ Tư 20/01/2016

Từ 07h30-11h30:

Một phần ấp 8 xã Tân Lập huyện Đồng Phú

 

Sửa chữa lưới điện

Thứ Tư 20/01/2016

Từ 07h30-10h30

Một phần khu phố 3, 5 phường Long Phước thị xã Phước Long.

Sửa chữa lưới điện

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: