15:14 | 17/03/2016

Lịch cúp điện ngày 17/3/2016

Lịch cúp điện ngày 17/3/2016
   
NGÀY THỜI GIAN PHẠM VI CẮT ĐIỆN LÝ DO
Thứ Năm 17/03/2016 Từ 07h30-10h30

KP. Phú Cường, Phú An, Phú Sơn, An Bình, Bình An, Bình Tân phường An Lộc TX Bình Long.

Công tác trên lưới điện
Thứ Năm 17/03/2016 Từ 10h00-11h30

Ấp 1 xã Thanh Hoà huyện Bù Đốp.

Công tác trên lưới điện
Thứ Năm 17/03/2016 Từ 15h30-16h30

 Một phần ấp Tân Hiệp - xã Tân Thành huyện Bù Đốp.

Công tác trên lưới điện
Thứ Năm 17/03/2016 Từ 07h30-11h30

 KP Đức Lập TT Đức Phong huyện Bù Đăng.

Công tác trên lưới điện
Thứ Năm 17/03/2016 Từ 10h30-15h00

 KP Phú Cường, Phú An phường An Lộc TX Bình Long.

Công tác trên lưới điện
Thứ Năm 17/03/2016 Từ 08h00-09h30

Một phần thôn Bình Tiến - xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập

Công tác trên lưới điện
Thứ Năm 17/03/2016 Từ 10h00-11h30

Ấp 1 - xã Thanh Hoà huyện Bù Đốp.

Công tác trên lưới điện
Thứ Năm 17/03/2016 Từ 13h00-14h30

Một phần ấp Tân An - xã Tân Tiến huyện Bù Đốp.

Công tác trên lưới điện
Thứ Năm 17/03/2016 Từ 14h30-15h30

Một phần ấp Tân Phong - xã Tân Thành huyện Bù Đốp

Công tác trên lưới điện
Thứ Năm 17/03/2016 Từ 15h30-16h30

 Một phần ấp Hiệp - xã Tân Thành huyện Bù Đốp.

Công tác trên lưới điện
Thứ Năm 17/03/2016 Từ 08h31-08h46

Một phần phường Tân Bình, một phần xã Tiến Hưng thị xã Đồng Xoài; một phần Thị trấn Tân Phú và Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú huyện Đồng Phú.

Sự cố lưới điện
In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: