07:58 | 16/03/2016

Lịch cúp điện ngày 16/3/2016

Lịch cúp điện ngày 16/3/2016
 
NGÀY THỜI GIAN PHẠM VI CẮT ĐIỆN LÝ DO
Thứ Tư 16/03/2016 Từ 07h30-11h30

KP 5 phường Tân Đồng thị xã Đồng Xoài; ấp Thuận Hải xã Thuận Phú huyện Đồng Phú.

Công tác trên lưới điện
Thứ Tư 16/03/2016 Từ 09h30-11h30

Thôn 5 xã Thiện Hưng huyện Bù Đốp

Công tác trên lưới điện
Thứ Tư 16/03/2016 Từ 13h30-15h00

Khu phố Tân Xuân, Tân Tiến phường Tân Xuân thị xã Đồng Xoài

Công tác trên lưới điện
Thứ Tư 16/03/2016 Từ 07h30-16h00

Ấp 5 xã Minh Hưng huyện Chơn Thành

Công tác trên lưới điện
Thứ Tư 16/03/2016 Từ 13h00-15h00

Ấp Thanh Tâm TT Thanh Bình huyện Bù Đốp.

Công tác trên lưới điện
Thứ Tư 16/03/2016 Từ 09h30-11h30

Khu Phố 2 Phường Phước Bình TX Phước Long.

Công tác trên lưới điện
Thứ Tư 16/03/2016 Từ 09h30-11h30

Thôn 5 xã Đức Liễu huyện Bù Đăng.

Công tác trên lưới điện
Thứ Tư 16/03/2016 Từ 07h30-11h30

Thôn 1 xã Phước Sơn huyện Bù Đăng.

Công tác trên lưới điện
Thứ Tư 16/03/2016 Từ 13h00-16h00

Thôn 2 xã Phước Sơn huyện Bù Đăng.

Công tác trên lưới điện
Thứ Tư 16/03/2016 Từ 07h30-11h30

Thôn 3 xã Phú Văn huyện Bù Gia Mập.

Công tác trên lưới điện
Thứ Tư 16/03/2016 Từ 13h00-16h00

Thôn Cây Da xã Phú Văn huyện Bù Gia Mập.

Công tác trên lưới điện
Thứ Tư 16/03/2016 Từ 09h30-11h00

 KP Sóc Du phường An Lộc TX Bình Long.

Công tác trên lưới điện
In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: