15:14 | 16/02/2016

Lịch cúp điện ngày 16/2

Lịch cúp điện ngày 16/2
    

NGÀY

THỜI GIAN

PHẠM VI CẮT ĐIỆN

LÝ DO

Thứ Ba 16/02/2016

Từ 07h30-15h00:

Một phần khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang TX Phước Long.

Sữa chửa lưới điện

 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: