10:42 | 10/05/2016

Lịch cúp điện ngày 10/5/2016

Lịch cúp điện ngày 10/5/2016
   
NGÀY THỜI GIAN PHẠM VI CẮT ĐIỆN LÝ DO
Thứ Ba 10/05/2016 Từ 07h30-09h00:

Ấp Phước Tâm, Xã Tân Phước - Đồng Phú

Sửa chữa lưới điện
Thứ Ba 10/05/2016 Từ 13h00-15h00:

Ấp Cầu rạt, xã Tân Phước - Đồng Phú

Sửa chữa lưới điện
Thứ Ba 10/05/2016 Từ 07h30-11h30:

Ấp Bưng C xã Tân Thành thị xã Đồng Xoài.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Ba 10/05/2016 Từ 09h30-11h00:

Ấp 6, Đồng Tâm, Hưng Thịnh, Hưng Thủy - Lộc Thịnh; ấp 8 Lộc Hưng huyện Lộc Ninh. Ấp Thanh Tuấn, Thanh Bình, Thanh Kiều, Thanh An, Thanh Tân, Thanh Hòa, Thanh Bình, Thanh Thiện, Phố Lố, Sóc Giếng xã Thanh Lương; Ấp Phú Lạc xã Thanh Phú TX Bình Long; Ấp Tằng Hắch xã An Phú huyện Hớn Quản.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Ba 10/05/2016 Từ 07h30-09h30:

Thôn Cầu Khỉ xã Đắk Ơ huyện Bù Gia Mập.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Ba 10/05/2016 Từ 10h00-11h30:

Thôn 1 xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập

Sửa chữa lưới điện
Thứ Ba 10/05/2016 Từ 08h00-16h30:

Một phần ấp Bưng C TX Đồng Xoài.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Ba 10/05/2016 Từ 07h40-08h20:

Khách hàng TBA Hải Sơn KP 3 phường Long Thủy TX Phước Long.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Ba 10/05/2016 Từ 08h30-09h10:

Khách hàng TBA Phát Thành Hưng KP 2 phường Thác Mơ TX Phước Long.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Ba 10/05/2016 Từ 09h20-10h10:

Khách hàng TBA Đại Phúc KP 2 phường Thác Mơ TX Phước Long.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Ba 10/05/2016 Từ 10h30-11h30:

Khách hàng TBA Lân Loan KP 2 phường Thác Mơ TX Phước Long

Sửa chữa lưới điện
Thứ Ba 10/05/2016 Từ 13h40-15h00:

Khách hàng TBA Hải Hằng Thôn Phước Quả xã Phước Tín TX Phước Long.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Ba 10/05/2016 Từ 15h30-16h30:

Khách hàng TBA DNTN Tùng Anh Thôn Phước Quả xã Phước Tín TX Phước Long.

Sửa chữa lưới điện
In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: