08:48 | 10/03/2016

Lịch cúp điện ngày 10/3

Lịch cúp điện ngày 10/3
 
NGÀY THỜI GIAN PHẠM VI CẮT ĐIỆN LÝ DO
Thứ Năm 10/03/2016 Từ 07h30-15h00

Ấp 2 xã Minh Thành huyện Chơn Thành

Sữa chửa lưới điện
Thứ Năm 10/03/2016 Từ 07h30-11h30:

Một phần thôn 6 xã Thiện Hưng huyện Bù Đốp.

Sữa chửa lưới điện
Thứ Năm 10/03/2016 Từ 09h30-11h30:

Một phần khu Phố 7 phường Long Phước thị xã Phước Long.

Bảo trì lưới trạm
Thứ Năm 10/03/2016 Từ 07h30-15h00:

Thôn 1, 3, 8, 10 xã Đức Liễu huyện Bù Đăng

Phát quang lưới điện
Thứ Năm 10/03/2016 Từ 08h00-09h30

Một phần ấp Tân Thuận xã Tân Tiến huyện Bù Đốp.

Thí nghiệm định kỳ MBA
Thứ Năm 10/03/2016 Từ 10h00-11h30:

Một phần ấp 6 xã Thiện Hưng huyện Bù Đốp.

Thí nghiệm định kỳ MBA
Thứ Năm 10/03/2016 Từ 13h00-14h30:

Một phần ấp 5 xã Thiện Hưng huyện Bù Đốp.

Thí nghiệm định kỳ MBA phân phối
Thứ Năm 10/03/2016 Từ 15h00-16h30:

Một phần ấp 4 xã Hưng Phước huyện Bù Đốp.

Thí nghiệm định kỳ MBA phân phối
In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: