10:27 | 06/05/2016

Lịch cúp điện ngày 06/5/2016

Lịch cúp điện ngày 06/5/2016
 
NGÀY THỜI GIAN PHẠM VI CẮT ĐIỆN LÝ DO
Thứ Sáu 06/05/2016 Từ 8h30-9h15:

Một phần ấp 8-Xã Lộc Hòa huyện Lộc Ninh.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Sáu 06/05/2016 Từ 9h30-10h15:

Một phần ấp 8-Xã Lộc Hòa huyện Lộc Ninh.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Sáu 06/05/2016 Từ 10h30-11h15:

Một phần ấp 8-Xã Lộc Hòa huyện Lộc Ninh

Sửa chữa lưới điện
Thứ Sáu 06/05/2016 Từ 13h30-14h15 và 14h30-15h15:

Một phần ấp 7-Xã Lộc Hòa huyện Lộc Ninh.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Sáu 06/05/2016 Từ 15:30-16h15:

Một phần ấp 6-Xã Lộc Hòa huyện Lộc Ninh.

Sửa chữa lưới điện
In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: