10:25 | 05/05/2016

Lịch cúp điện ngày 05/5/2016

Lịch cúp điện ngày 05/5/2016
  
NGÀY THỜI GIAN PHẠM VI CẮT ĐIỆN LÝ DO
Thứ Năm 05/05/2016 Từ 07h30-10h30:

Một phần phường Phú Đức thị xã Bình Long

Sửa chữa lưới điện
Thứ Năm 05/05/2016 Từ 06h30-16h00:

Một phần xã Phước Tân huyện Phước Long, ấp 7 xã Nghĩa Bình, xã Đức Liễu huyện Bù Đăng.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Năm 05/05/2016 Từ 07h00-11h30

Một phần ấp 7 xã Tân Thành thị xã Đồng Xoài.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Năm 05/05/2016 06h00-06h30 và 17h00-17h30:

Một phần xã Nghĩa Bình, xã Phú Trung, Nghĩa Trung huyện Bù Đăng, một phần xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Năm 05/05/2016 06h00-06h30 và 17h00-17h30:

Một phần xã Thống Nhất huyện Bù Đăng.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Năm 05/05/2016 Từ 7h30-11h30 và 13h00-16h00:

Một phần ấp 7 -Xã Tân Thành - TX.Đồng Xoài.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Năm 05/05/2016 Từ 7h30-11h30:

Một phần thị trấn Chơn Thành, một phần ấp 2-Xã Minh Long - huyện Chơn Thành.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Năm 05/05/2016 Từ 7h30-8h15:

Một phần ấp Cây Chặt-Xã Lộc Tấn huyện Lộc Ninh.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Năm 05/05/2016 Từ 8h30-9h15:

Một phần ấp Bù Núi B-Xã Lộc Tấn huyện Lộc Ninh.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Năm 05/05/2016 Từ 9h30-10h15

Một phần ấp Thạnh Đông-Xã Lộc Tấn huyện Lộc Ninh

Sửa chữa lưới điện
Thứ Năm 05/05/2016 Từ 10h30-11h15:

Một phần ấp Thạnh Đông-Xã Lộc Tấn huyện Lộc Ninh.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Năm 05/05/2016 Từ 13h30-14h15:

Một phần ấp K54-Xã Lộc Thiện huyện Lộc Ninh.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Năm 05/05/2016 Từ 14h30-15h15:

Một phần ấp 5B-Xã Lộc Tấn huyện Lộc Ninh.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Năm 05/05/2016 Từ 15h30-16h15

Một phần ấp 5B-Xã Lộc Tấn huyện Lộc Ninh

Sửa chữa lưới điện
Thứ Năm 05/05/2016 Từ 7h30-8h15:

Một phần ấp 8-Xã Lộc An huyện Lộc Ninh.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Năm 05/05/2016 Từ 06h00-17h00:

Ấp 1, 4, 6 xã Lộc Hưng, xã Lộc Thành, Lộc Thái, Lộc Khánh, Lộc Điền huyện Lộc Ninh

Sửa chữa lưới điện
Thứ Năm 05/05/2016 Từ 06h00-11h30:

Toàn huyện Lộc Ninh (trừ xã Lộc Thịnh, Lộc Hiệp, Lộc Quang, Lộc Phú, Ấp 3 xã Lộc An, Ấp 5C xã Lộc Tấn)

Sửa chữa lưới điện
In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: