15:45 | 04/05/2016

Lịch cúp điện ngày 04/5/2016

Lịch cúp điện ngày 04/5/2016
  
NGÀY THỜI GIAN PHẠM VI CẮT ĐIỆN LÝ DO
Thứ Tư 04/05/2016 Từ 07h30-11h00:

Một phần ấp 8 xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Tư 04/05/2016 Từ 07h30-15h00:

Một phần khu phố Trung Lợi thị trấn Chơn Thành.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Tư 04/05/2016 Từ 07h30-11h00:

Các xã Long Hà, Long Bình và 1 phần xã Bù Nho huyện Phú Riềng.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Tư 04/05/2016 Từ 07h30-15h00

Xã Long Bình và một phần xã Long Hà huyện Phú Riềng.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Tư 04/05/2016 7h30-8h15:

Một phần ấp 4-Xã Lộc Hưng huyện Lộc Ninh.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Tư 04/05/2016 8h30-9h15:

Một phần ấp 1-Xã Lộc Hưng huyện Lộc Ninh:

Sửa chữa lưới điện
Thứ Tư 04/05/2016 9h30-10h15:

Một phần ấp 6-Xã Lộc Hưng huyện Lộc Ninh.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Tư 04/05/2016 10h30-11h15:

Một phần ấp 6-Xã Lộc Hưng huyện Lộc Ninh

Sửa chữa lưới điện
Thứ Tư 04/05/2016 13h30-14h15:

Một phần ấp 8-Xã Lộc Hưng huyện Lộc Ninh.

Sửa chữa lưới điện
Thứ Tư 04/05/2016 14h30-15h15:

Một phần ấp Cần Dực-Xã Lộc Thành huyện lộc Ninh

Sửa chữa lưới điện
Thứ Tư 04/05/2016 15h30-16h15:

Một phần ấp Cần Dực-Xã Lộc Thành huyện lộc Ninh.

Sửa chữa lưới điện
In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: