08:21 | 02/02/2016

Lịch cúp điện ngày 02/2

Lịch cúp điện ngày 02/2
   

NGÀY

THỜI GIAN

PHẠM VI CẮT ĐIỆN

LÝ DO

Thứ Ba 02/02/2016

Từ 06h00-06h30 và từ 12h00-12h30

Một phần xã Phước Tín, TX Phước Long; xã Phước Tân, Phú Trung huyện Bù Gia Mập

Chuyển nguồn cung cấp điện.

Thứ Ba 02/02/2016

Từ 07h30-09h30

Một phần ấp 5 xã An Thái huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Bảo trì lưới điện

Thứ Ba 02/02/2016

Từ 11h00-13h00

Khu phố Phú Thịnh, Phú Mỹ phường Tân Phú thị xã Đồng Xoài

Bảo trì lưới điện

Thứ Ba 02/02/2016

Từ 07h30-10h30

Ấp Thanh Hải, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Xuân xã Thanh Lương; Ấp Vườn Rau, Sóc Bế, Thanh Hà, Phú Thành, Sóc Bưng, Phú Long xã Thanh Phú TX Bình Long; Ấp Thanh Tuấn, Thanh Bình, Thanh Kiều, Thanh An, Thanh Tân, Thanh Hòa, Thanh Bình, Thanh Thiện, Phố Lố, Sóc Giếng xã Thanh Lương TX Bình Lon; Ấp Phú Lạc xã Thanh Phú TX Bình Long; Ấp Tằng Hắch xã An Phú huyện Hớn Quản; Khu phố 7, phường Long Phước; Khu phố 2, khu phố 5, phường Thác Mơ, TX Phước Long; Xã Phú Văn, Đức Hạnh

Bảo trì lưới điện

Thứ Ba 02/02/2016

Từ 09h30-10h00

Một phần xã Lộc Thạnh, Lộc Hòa, Lộc An huyện Lộc Ninh

Bảo trì lưới điện

Thứ Ba 02/02/2016

Từ 13h00-15h00

Thôn Phước Thiện, xã Phước Tín, TX Phước Long

Bảo trì lưới điện

Thứ Ba 02/02/2016

Từ 11h00-12h00

Một phần xã Long Bình, Xã Đa Kia, Bình Thắng, Phước Minh huyện Phú Riềng; Ấp 3, 4, 9, 5 - xã Thanh Hòa, ấp Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Tâm - TT Thanh Bình huyện Bù Đốp

Bảo trì lưới điện

Thứ Ba 02/02/2016

Từ 13h00-16h00

Thôn Hai Căn xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập

Bảo trì lưới điện

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: