09:19 | 01/02/2016

Lịch cúp điện ngày 01/2

Lịch cúp điện ngày 01/2
   

NGÀY

THỜI GIAN

PHẠM VI CẮT ĐIỆN

LÝ DO

Thứ Hai 01/02/2016

Từ 09h30-11h30

Một phần ấp Tân Lợi xã Tân Thành huyện Bù Đốp

Bảo trì lưới điện

Thứ Hai 01/02/2016

Từ 07h30-16h00

Thôn Nhơn Hòa 1, Thôn An Lương xã Long Giang TX Phước Long

Bảo trì lưới điện

Thứ Hai 01/02/2016

Từ 13h00-15h00

Thôn Phước Thiện, xã Phước Tín, TX Phước Long

Bảo trì lưới điện

Thứ Hai 01/02/2016

Từ 07h30-15h00

Một phần khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang TX Phước Long

Bảo trì lưới điện

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: