Khoahocthoidai.vn

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước sẽ chất vấn, làm rõ nguyên nhân Chỉ số PCI cấp tỉnh năm 2017 đạt thấp

19:57 | 02/07/2018

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước sẽ chất vấn, làm rõ nguyên nhân Chỉ số PCI cấp tỉnh năm 2017 đạt thấp
(KHTĐ) - Ngày 2/7, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Thành đã chủ trì buổi họp báo nhằm thông báo một số nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX. Tham dự buổi họp có một số cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Văn Thành thông báo cho báo chí nội dung trong kỳ họp sắp tới của HĐND tỉnh
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Văn Thành thông báo cho báo chí nội dung trong kỳ họp sắp tới của HĐND tỉnh

Theo thông báo của Văn phòng HĐND, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX sẽ có những nội dung gồm: xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, chương trình 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện giám sát của HĐND tỉnh năm 2017; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp.

Ngoài ra, kỳ họp này cũng sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND về: kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tình hình ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2018; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ 5 và tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh; kết quả thực hiện các vấn đề, nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 5 đến nay.

Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018. HĐND tỉnh Quyết định 14 vấn đề quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương thuộc thẩm quyền trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND trình kỳ họp.

Bên cạnh đó cũng sẽ triển khai các chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh; quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng; điều chỉnh, bổ sung danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên được đầu tư trực tiếp và cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư và Phát triển Bình Phước, giai đoạn 2018 - 2020; đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết số 17 ngày 13/12/2013, Nghị quyết số 44 ngày 19/7/2017 và Nghị quyết số 17 ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh; thông qua chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động để thực hiện Quyết định số 999 của Tỉnh ủy; kéo dài thời gian hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái đến nhận công tác tại huyện Phú Riềng; thông qua phân bổ biên chế công chức và biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2018; xem xét bầu bổ sung một số ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp lần này, cũng sẽ chất vấn và trả lời chất vấn UBND tỉnh về Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) đạt rất thấp trong năm 2017. Đề nghị làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc giảm chỉ số PCI. Làm rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp về nguồn kinh phí bố trí cho hoạt động văn hóa - xã hội, nhất là kinh phí thực hiện các hoạt động chính sách về ý tế phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số thấp.

Chất vấn Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội về số vụ bạo hành và xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng. Đối với ngành y tế, sẽ làm rõ các vấn đề: cử tri phản ánh việc đấu thầu thuốc và vật tư y tế chậm, từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm các bệnh viện luôn thiếu thuốc và vật tư y tế. Đội ngũ y, bác sĩ các bệnh viện trung tâm y tế phản ánh chế độ đãi ngộ cho y, bác sĩ, nhân viên ngành y tế thấp. Xuất hiện, hiện tượng y, bác sĩ bệnh viện công chuyển sang bệnh viên tư và đưa ra giải pháp khắc phục.

Dự kiến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/7.

 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: