Khoahocthoidai.vn

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới ở Bình Phước

21:11 | 06/09/2015

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới ở Bình Phước
Ngày 4/9, Đoàn công tác Trung ương kiểm tra thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) do ông Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thành viên Ban chỉ đạo NTM Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Bình Phước.

Báo cáo với đoàn, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước cho biết, tính đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh đã hoàn thành 100% công tác lập kế hoạch và xây dựng đề án. Với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan.

Kết quả sau 5 năm thực hiện phân theo nhóm số tiêu chí đạt được: bình quân số tiêu chí đạt được 10,41 tiêu chí, đến nay đã có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí, phấn đấu đến hết năm 2015 sẽ có 3 xã đạt tiêu chí NTM. Trong số 21 xã chỉ đạo điểm giai đoạn 2011- 2015, số tiêu chí bình quân đạt 15,43 tiêu chí.

Đoàn công tác Trung ương kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đạt: tiêu chí giao thông 3/92 xã đạt (đạt 3,2%), thủy lợi 71/91 xã đạt (77,2%), điện 47 xã đạt (51,1%), 3 xã đạt tiêu chí về trường học (chiếm 3,2%); cơ sở vật chất văn hóa 20/92 xã đạt, chợ nông thôn mới 35/92 xã đạt, nhà ở dân cư có 24/92 xã đạt, đặc biệt tiêu chí về bưu điện hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 100% xã đạt chuẩn.

Đối với nhóm tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân: tiêu chí thu nhập đạt 42/92 xã đạt, hộ nghèo 60/92 xã đạt, tiêu chí lao động có việc làm thường xuyên 60/92 xã đạt, 35/92 xã đạt chuẩn tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất.

Về y tế, văn hóa, giáo dục và bảo vệ môi trường: tiêu chí giáo dục có 74/92 xã đạt, y tế có 70 xã đạt, văn hóa 44/ 92 xã đạt, môi trường 42/92 xã đạt. Về hệ thống chính trị, an ninh trật tự đạt với tỷ lệ cao như hệ thống chính trị có 68/92 xã đạt, an ninh trật tự có 76/92 xã đạt chuẩn tiêu chí nông thông mới.

Tổng vốn huy động trong 5 năm đạt trên 5.800 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương trên 247 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 272 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình khác trên 333 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 220 tỷ đồng, doanh nghiệp đóng góp trên 231 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng cho vay dựng dựng NTM trên 4.500 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng yêu các Ban chỉ đạo NTM tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2015. Các cấp, các ngành, các địa phương cần phối hợp với nhân dân chủ động hoàn thành các tiêu chí theo phương chăm “Dễ, tốn ít vốn làm trước, tiêu chí khó và tốn nhiều vốn làm sau”.

Ông Phạm Văn Tòng kiến nghị đoàn công tác sớm tham mưu cấp trên để có sự hỗ trợ hợp lý và kịp thời đối với điều kiện kinh tế - xã hội của Bình Phước còn nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Cao Lục đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước trong 5 năm qua. Tuy nhiên, ông Lục cho rằng do thiếu kinh phí cũng như nhiều yếu tố khách quan nên công cuộc xây dựng NTM ở Bình Phước còn tiến triển chậm. Điển hình như có đến 8/19 tiêu chí đạt còn thấp hơn mức trung bình cả nước, nhiều xã, nhiều tiêu chí đạt ở mức độ thấp…

Ông Lục đã lắng nghe, ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu tỉnh Bình Phước và hứa sẽ sớm trình Ban chỉ đạo NTM Trung ương để có giải pháp hỗ trợ Bình Phước tháo gỡ khó khăn để tiến trình xây dựng NTM đạt kết quả cao trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn công tác đã có chuyến đi thăm, kiểm tra thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới một số cơ sở hạ tầng và mô hình sản xuất tại xã Thanh Lương, thị xã Bình Long.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: