Khoahocthoidai.vn

Kiểm tra tiến độ triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ V (2018 - 2019)

16:21 | 06/11/2018

Kiểm tra tiến độ triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ V (2018 - 2019)
(KHTĐ) - Ngày 6/11, Đoàn kiểm tra Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018-2019 do ông Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học thời đại, Phó Đoàn kiểm tra Hội thi cấp tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác triển khai Hội thi tại thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập.
Ông Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học thời đại, Phó Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh phát biểu kết luận tại thị xã Phước Long
Ông Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học thời đại, Phó Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh phát biểu kết luận tại thị xã Phước Long

Từ khi phát động Hội thi lần thứ V đến nay, 2 đơn vị đã ban hành kế hoạch, thể lệ thực hiện tốt tuyên truyền đến các cơ sở, cơ quan, ban, ngành, công ty, xí nghiệp và người dân sống trển địa bàn bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, do có sự biến động, luân chuyển cán bộ nên BTC Hội thi các địa phương này chưa kịp củng cố, kiện toàn. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Hội thi của 2 đơn vị cũng đang gặp khó khăn về tài chính nên ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các bước của hội thi. Ban tổ chức Hội thi thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập cho biết, đến nay cũng chưa nhận được được sản phẩm, mô hình, giải pháp nào gửi về tham gia. Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã trao đổi, định hướng nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, tổ chức Hội thi.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Vũ ghi nhận những nỗ lực của 2 đơn vị. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng tiến độ triển khai Hội thi ở 2 địa phương này diễn ra còn chậm so với kế hoạch. Ông đề nghị Ban Tổ chức Hội thi 2 đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên và liên tục hơn để các tầng lớp nhân dân biết đến Hội thi; cần phải kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở để các thành viên BTC, các đơn vị, phòng ban, các xã phường, thị trấn trên địa bàn có trách nhiệm hơn với Hội thi. Ông Vũ đề nghị không được để rơi vào tình trạng có "phát" mà không "động". Việc tuyên truyền cần diễn ra bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, có thể lồng ghép vào các cuộc họp, các buổi sinh hoạt của các cơ quan, đoàn thể và trên mạng xã hội.

Để công tác triển khai Hội thi đạt hiệu quả hơn, ông Vũ cũng đề nghị Ban Tổ chức các đơn vị cần tham mưu UBND sớm có quyết định củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên. Tham mưu để UBND ban hành quy định gắn việc triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật vào tiêu chí thi đua của địa phương; đồng thời phải thường xuyên theo dõi, động viên, hỗ trợ cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn hoàn thiện sản phẩm, mô hình, giải pháp gửi tham gia Hội thi. Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi các huyện, thị cũng cần tranh thủ kêu gọi sự chung tay đóng góp của các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn theo hình thức xã hội hóa Hội thi.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: