Khoahocthoidai.vn

Khối thi đua số 7 vận động hội viên xây dựng nông thôn mới

09:26 | 09/08/2017

Khối thi đua số 7 vận động hội viên xây dựng nông thôn mới
(KHTĐ) - Ngày 8/8, Khối thi đua số 7 tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 
1.	Thạc sỹ Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước đóng góp ý kiến tại hội nghị
Thạc sỹ Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước đóng góp ý kiến tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, Khối thi đua số 7 có 15 hội, đoàn thể, trong đó có 11 hội đặc thù. Trong 6 tháng đầu năm, các hội đều làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương Đảng, chính quyền, hội cấp trên và các đơn vị có liên quan. Các hội tập trung củng cố, xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên, bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo hội nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động của các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở được hoạt động đều, nề nếp và chất lượng.

Bên cạnh đó, hầu hết các hội đã thành lập được hội đồng thi đua khen thưởng để phát động thi đua, theo dõi gương người tốt, việc tốt kịp thời biểu dương khen thưởng. Công tác thi đua ở nhiều hội còn được cụ thể hóa bằng các tiêu chí và thang điểm chuẩn để làm cơ sở đánh giá, bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong các dịp sơ kết, tổng kết và gắn liền với việc tiếp tục đẩy mạnh
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, các hội sẽ tiếp tục đổi mới công tác tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Triển khai có hiệu quả 3 cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Mặt khác, phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

Tại hội nghị đại diện các hội trong Khối thi đua số 7 cũng đã đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo cũng như thống nhất quy định hoạt động, bình xét thi đua của Khối năm 2017.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: