Khoahocthoidai.vn

Huyện Chơn Thành đặt mục tiêu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020

15:56 | 30/08/2018

Huyện Chơn Thành đặt mục tiêu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020
(KHTĐ) - Ngày 30/8, Huyện ủy Chơn Thành (Bình Phước) đã họp Ban thường vụ Huyện ủy (mở rộng), nhằm quán triệt, chỉ đạo về công tác triển khai kế hoạch xây dựng huyện Chơn Thành đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020. Ông Nguyễn Tấn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp các đại biểu đã được lãnh đạo UBND huyện Chơn Thành thông qua kế hoạch xây dựng huyện Chơn Thành đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu chủ yếu đến năm 2020 huyện Chơn Thành có 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay huyện đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và dự kiến đến cuối năm 2018 xã Minh Long về đích, phấn đấu đến cuối năm 2019 đưa 2 xã Minh Thắng và Minh Lập về đích, đến cuối năm 2020 đưa xã Quang Minh và xã Nha Bích về đích.

Tổng thể toàn huyện đã đạt, đang nâng cao chất lượng 4 tiêu chí nông thôn mới là: Thủy lợi, Điện, An ninh trật tự, Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, trong tổng số 9 tiêu chí theo Quyết định số 558/QĐ-TTg  ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung hoàn thiện hoàn thành 5/9 tiêu chí còn lại, trong đó: năm 2019 phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí là: Quy hoạch, Sản xuất, Môi trường. Năm 2020 hoàn thành 2 tiêu chí còn lại là: Y tế- Văn hóa-Giáo dục-Giao thông.

Hiện nay huyện Chơn Thành đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư các công trình, đường giao thông, các xã cũng đang nỗ lực, vận động nhân dân hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình.

Ông Nguyễn Tấn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Ông Nguyễn Tấn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí trong Ban thường vụ, UBND huyện cần chỉ đạo sâu sát các ban ngành, đoàn thể và các xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, bằng nhiều hình thức phong phú. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Cần có giải pháp tốt để thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Tăng cường công tác vận động các nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ.  Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong khi thực hiện. Phấn đấu đưa huyện Chơn Thành phải hoàn thành về đích nông thôn mới trong năm 2020.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: