Khoahocthoidai.vn

Huyện Bù Đăng quyết liệt thực hiện Đề án 999

22:30 | 19/08/2019

Huyện Bù Đăng quyết liệt thực hiện Đề án 999
(KHTĐ) - Ngay sau khi Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Quyết định số 999-QĐ/TU về đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, Huyện ủy Bù Đăng đã xây dựng và ban hành đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong đó, chú trọng các nội dung về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, việc sáp nhập, hợp nhất các cơ quan, đơn vị bước đầu đạt kết quả đáng khích lệ.

Trước khi triển khai thực hiện đề án, toàn huyện có 184 đầu mối, trong đó 64 tổ chức cơ sở đảng; 40 đầu mối cấp huyện; 64 đầu mối các đơn vị sự nghiệp giáo dục; 16 đầu mối xã, thị trấn. Hằng năm, huyện chi ngân sách hơn 346 tỷ đồng để trả lương, phụ cấp cho 5.088 người.

Đến nay huyện đã nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQVN huyện. Giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế cho Văn phòng HĐND và UBND huyện. Chuyển chức năng tham mưu về công tác tôn giáo từ Phòng Nội vụ về Phòng Dân tộc. Tiếp nhận Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi - Thú y từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hợp nhất với Trạm Khuyến nông huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện trực thuộc UBND huyện. Tiếp nhận Trung tâm Y tế từ Sở Y tế để hợp nhất với Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Tiếp nhận Trung tâm Phát triển quỹ đất từ Sở Tài nguyên và Môi trường sáp nhập vào Phòng Tài nguyên và Môi trường. Hợp nhất Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh và Truyền hình, Nhà thiếu nhi thành Phòng Văn hóa và Thông tin. Sáp nhập Trường tiểu học Phú Sơn với Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân trên địa bàn xã Phú Sơn thành Trường tiểu học Phú Sơn và đã đi vào hoạt động từ tháng 9/2018.

Đối với cấp xã đã thực hiện nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND 6/16 xã, thị trấn; 5/16 xã, thị trấn thực hiện Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND. Sáp nhập thôn 6 và thôn 8 của xã Đoàn Kết do không đủ điều kiện theo quy định. Hiện 62/117 thôn, ấp, khu phố đã thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, ấp, khu phố. Huyện phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 105/118 thôn thực hiện mô hình này.

Sau khi thực hiện giải thể, hợp nhất, sắp xếp tổ chức lại một số cơ quan, đơn vị, đến nay, huyện đã giảm được 12 đầu mối, gồm 5 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện; 7 cơ quan, đơn vị; giảm 7 cấp trưởng, 5 cấp phó. Toàn huyện đã giảm được 26 biên chế; giảm 91 chức danh hoạt động không chuyên trách các xã, thị trấn. Các đơn vị sự nghiệp giáo dục đã thực hiện việc kiêm nhiệm đối với 10 chức danh hành chính, phục vụ và giảm 244 người đối với các chức danh kế toán, văn thư - thủ quỹ, thiết bị, thư viện, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, phụ trách học tập cộng đồng, y tế học đường, thí nghiệm, kỹ thuật tin học, phụ trách giáo vụ.

Dự kiến đến năm 2021, huyện sẽ giảm được 26 đầu mối trung gian, giảm 10 chức danh cấp trưởng, 18 chức danh cấp phó, 21 biên chế nghỉ hưu theo chế độ. Cấp xã sẽ giảm 174 người hoạt động không chuyên trách, giảm 36 cán bộ, công chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, giảm 780 người hưởng phụ cấp các hội, đoàn thể ở thôn, khu phố. Đơn vị sự nghiệp giáo dục sau sáp nhập sẽ giảm được 10 trường, 31 điểm lẻ, 146 nhân viên hành chính, 380 nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó, góp phần giảm chi thường xuyên hằng năm khoảng 29 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Tân - Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bù Đăng cho biết, theo đề án của Đảng bộ huyện, trong năm 2019 sẽ sáp nhập Phòng Nội vụ và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh thanh tra huyện. Đồng thời, giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện.

Do Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị tạm dừng việc sắp xếp để thống nhất một số nội dung liên quan đến khung số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của một tổ chức hành chính ở địa phương nên huyện sẽ triển khai thực hiện ngay sau khi có chủ trương của tỉnh.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: