Khoahocthoidai.vn

Hội nghị triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật ngành Nội vụ năm 2017

09:46 | 21/12/2017

Hội nghị triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật ngành Nội vụ năm 2017
(KHTĐ) - Ngày 21/12, Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật ngành Nội vụ năm 2017. 

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Trường chính trị tỉnh; các Ban xây dựng Đảng, một số hội đoàn thể đặc thù; các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội… Cấp huyện có đại diện lãnh đạo UBND, Ban tổ chức, lãnh đạo và công chức làm công tác tổ chức thuộc Phòng Nội vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe quán triệt 5 văn bản có liên quan với các nội dung: Nghị định của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; tình hình thực hiện biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021; Nghị định của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều về đánh giá cán bộ công chức, viên chức; Nghị định về chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển đất nước.

 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: