Khoahocthoidai.vn

Hội nghị toàn quốc quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7

19:52 | 29/06/2018

Hội nghị toàn quốc quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7
(KHTĐ) – Ngày 29/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
1.	Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bình Phước
Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bình Phước

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có: Lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương; Ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương; Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan trực thuộc Chính phủ; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp Trung ương; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tại điểm cầu Bình Phước, các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trăm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng nêu rõ, các Nghị quyết vừa được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Tham dự hội nghị lần này là cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên. Do vậy, việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về nghị quyết mà còn giúp có thêm kiến thức để làm tốt việc giới thiệu, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai, thực hiện nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đề nghị, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các nghị quyết. Sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu ba Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó, tiếp tục đổi mới việc học tập nghị quyết, trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu nghị quyết, trao đổi, thảo luận.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt của ban, bộ, ngành liên quan trực tiếp tới ba lĩnh vực: cán bộ, tiền lương và bảo hiểm xã hội, cần có thêm các hình thức thảo luận, hội thảo, tọa đàm chuyên sâu, phân tích kỹ tình hình, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung của từng nghị quyết. Dành thời gian thỏa đáng để cụ thể hóa nghị quyết các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Trong đó, cần xác định rõ việc cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết. Chú trọng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền ba Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, trên cơ sở đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, cặn kẽ các chủ trương lớn của Đảng, tránh lợi dụng làm ảnh hưởng đến ổn định xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng lưu ý, trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, cấp ủy các cấp cần quan tâm đánh giá, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện nghị quyết, để có hình thức giải đáp kịp thời và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, cản trở việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Theo đó, cán bộ và công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Theo đồng chí Phạm Minh Chính, việc xây dựng, ban hành Nghị quyết mới về công tác cán bộ vừa đòi hỏi khách quan, vừa yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay, đồng thời nhằm đảm bảo sự đồng bộ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ, nhiệm vụ của cán bộ cấp chiến lược là quyết định và giải quyết những vấn đề chiến lược của Đảng, Nhà nước, quốc gia, dân tộc. Yêu cầu đối với cán bộ cấp chiến lược là phải có tư duy, tầm nhìn chiến lược, “nhìn xa, trông rộng”, nắm bắt được xu thế của thời đại; có bản lĩnh chính trị, lý tưởng, đạo đức cách mạng trong sáng, có khát vọng đưa đất nước phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, đồng chí Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giới thiệu, quán triệt Nghị quyết về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Nghị quyết hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Theo đó, xây dựng hệ thống chính sách tiền lương Quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, nguồn nhân lực. Đồng thời góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai học tập Nghị quyết ở từng địa phương, đơn vị cho các cán bộ đảng viên chưa được dự hội nghị này; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ và căn cứ vào nội dung Nghị quyết cải cách chính sách của bảo hiểm xã hội, tiền lương cũng như tình hình của Đảng bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, bố trí thời gian thỏa đáng hợp lý để thảo luận xây dựng các Nghị quyết cụ thể có lộ trình thích hợp, nguồn nhân lực bảo đảm, phân công trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực, quyết tâm hành động để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII phải gắn chặt với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 5 và 6 khóa XII của Đảng. Cấp ủy các cấp, lãnh đạo chỉ đạo cần đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng. Mặt khác, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp, thực hiện Nghị quyết phải gắn đẩy mạnh công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

2.	Đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại điểm cầu Bình Phước
 Đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại điểm cầu Bình Phước
Tại điểm cầu Bình Phước, đồng chí Trần Tuệ Hiền đề nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện 3 Nghị quyết được triển khai tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Đồng chí Tuệ Hiền lưu ý, nội dung các kế hoạch thực hiện Nghị quyết phải nêu lên được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thật cụ thể, không chung chung mà phải rõ ràng, sát với thực tế của tỉnh, có lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh và lĩnh vực điều chỉnh của Nghị quyết. Cấp ủy cấp huyện và cấp cơ sở, tổ chức đảng chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa kế hoạch của cấp tỉnh. Đồng chí Tuệ Hiền nhấn mạnh, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: