Khoahocthoidai.vn

HĐND tỉnh Bình Phước giám sát thiết chế văn hóa tại xã Tiến Hưng

16:20 | 05/10/2016

HĐND tỉnh Bình Phước giám sát thiết chế văn hóa tại xã Tiến Hưng
(KHTĐ) - Ngày 5/10, đoàn công tác Ban Văn hóa - Xã hội thuộc Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Phước do ông Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa tại xã Tiến Hưng (thị xã Đồng Xoài).

Theo báo cáo tại buổi giám sát, cuối năm 2015 toàn xã Tiến Hưng có 6/6 nhà văn hóa ấp đạt chuẩn. Các ấp sử dụng hội trường nhà văn hóa làm nơi hội họp, tổ chức các hoạt động tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật và niêm yết các thông báo của chính quyền. Số buổi hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của các nhà văn hóa trong những năm gần đây ước đạt trên 70 cuộc/năm với 2.000 lượt người nghe và xem. Hiện nay, 6 nhà văn hóa trên địa bàn xã có 6 đội văn nghệ quần chúng, 1 câu lạc bộ chèo, 6 đội bóng chuyền, 2 câu lạc bộ dưỡng sinh và 6 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình. Qua đó, đã góp phần làm cho phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng tại địa phương ngày càng phát triển sôi nổi đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao đời sống văn hóa, sức khỏe và tinh thần cho nhân dân.

Đoàn kiểm tra, giám sát tại nhà văn hóa ấp 4, xã Tiến Hưng

Tuy nhiên, công tác quản lý thiết chế văn hóa ở khu dân cư vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Nhận thức của một số cấp ủy chính quyền về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chưa đúng mức. Công tác chỉ đạo các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu. Mức hưởng thụ về văn hóa của nhân dân vẫn còn chênh lệch, chưa huy động được các nguồn lực của xã hội tham gia xây dựng thiết chế văn hóa.

Qua giám sát thực tế và làm việc tại xã Tiến Hưng, ông Vũ Thanh Ngữ đề nghị, xã tiếp tục tăng cường các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong dân; cần có hình thức đầu tư giới thiệu tủ sách đến nhân dân, từ đó sẽ hình thành thói quen văn hóa đọc cho người dân; có kế hoạch sửa chữa duy tu, giữ gìn các thiết chế văn hóa.     

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: