Khoahocthoidai.vn

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Bình Phước

15:57 | 26/07/2018

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Bình Phước
(KHTĐ) - Ngày 26/7, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước tổ chức cuộc họp tuyển chọn thực hiện đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay”.

Đề tài này do Thạc sĩ Trần Tuyết Minh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bình Phước cùng các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tham gia thực hiện nghiên cứu.

Đề tài nhằm đánh giá thực trạng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Bình Phước trong thời gian vừa qua, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong thời gian tiếp theo. Tập trung làm rõ vị trí, chức năng, nội dung, đặc điểm và mục đích giám sát của HĐND tỉnh để làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.

Thạc sĩ Trần Tuyết Minh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bình Phước trình bày báo cáo nội dung đề cương nghiên cứu đề tài
Thạc sĩ Trần Tuyết Minh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bình Phước trình bày báo cáo nội dung đề cương nghiên cứu đề tài

Thạc sĩ Trần Tuyết Minh cho biết, đề tài sẽ tiếp cận và đi vào các quy định cụ thể của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (năm 2015) và tình hình thực tế của tỉnh Bình Phước trong hoạt động giám sát của HĐND. Đồng thời kế thừa kết quả của những công trình nghiên cứu đi trước để làm rõ thực trạng tại tỉnh, đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Đề tài có 3 chương gồm, chương 1 cơ sở lý luận về HĐND và hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; chương 2 thực trạng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh và chương 3 giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND trong giai đoạn hiện nay. Đề tài thực hiện khoảng 2 năm (2018-2020) với kinh phí hơn 600 triệu đồng.

“Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp cho các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra; HĐND các cấp có cơ sở thực tiễn để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động giám sát. Đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo hoặc tập huấn cho các Đại biểu HĐND các cấp” - Thạc sĩ Trần Tuyết Minh nói.

Sau khi xem xét, các nhà khoa học và thành viên trong Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước đã bỏ phiếu thông qua đề tài với số điểm 89,75/100 điểm.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: