Xin chờ trong giây lát...

Giấc ngủ - hoạt động khó lý giải với giới nghiên cứu

14:42 | 04/01/2018

Ngủ là hoạt động có ở mọi loài nhưng rất khác nhau ở mỗi loài, là hoạt động thường ngày nhưng lại rất khó giải thích.

Thanh Khoa (Đồ họa: Atlantic)