09:31 | 29/09/2015

Giá nông sản tại Lộc Ninh ngày 29/9/2015

Giá nông sản tại Lộc Ninh ngày 29/9/2015
 

Số TT

Tên sản phẩm, xuất xứ

Đơn vị tính

Giá lẻ

1

Lúa XN(xác nhận) OM 4900

kg

14,000

2

Lúa XN OM 5451

kg

14,000

3

Lúa XN VN 121

kg

15,500

4

Lúa XN OM 7347

kg

14,000

5

Lúa XN VD 20

kg

16,500

6

Lúa XN OM 8017

kg

14,000

NÔNG SẢN

1

Tiêu đen

kg

195000

2

Mủ cao su nước

kg

6600

 

Nguồn: Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bình Phước

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: