09:56 | 01/10/2015

Giá nông sản tại Lộc Ninh ngày 1/10/2015

Giá nông sản tại Lộc Ninh ngày 1/10/2015
 

Stt

Tên sản phẩm, xuất xứ

Đơn vị tính

Giá lẻ

1

Lúa XN(xác nhận) OM 4900

kg

14,000

2

Lúa XN OM 5451

kg

14,000

3

Lúa XN VN 121

kg

15,500

4

Lúa XN OM 7347

kg

14,000

5

Lúa XN VD 20

kg

16,500

6

Lúa XN OM 8017

kg

14,000

C-NÔNG SẢN

   

1

Tiêu đen

kg

194000

2

Mủ cao su nước

kg

6600

 

Nguồn: Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bình Phước

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: