09:54 | 01/10/2015

Giá nông sản tại Hớn Quản ngày 1/10/2015

Giá nông sản tại Hớn Quản ngày 1/10/2015
 

Loại

Phân loại

Đơn vị tính

Giá thu mua

Tiêu

Hạt tiêu đen

kg

199000

Điều

Điều hạt khô

kg

39500

Cao su

Mủ cao su tự nhiên - dang chén

kg

8000

Cao su

Mủ cao su tự nhiên - dạng nước

kg

6450

 

Nguồn: Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bình Phước 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: