15:04 | 30/09/2015

Giá nông sản tại Bù Gia Mập ngày 30/9/2015

Giá nông sản tại Bù Gia Mập ngày 30/9/2015
 

Loại

Phân loại

Đơn vị tính

Giá bán buôn

Tiêu

Hạt tiêu đen

kg

207000

Điều

Hạt điều khô

kg

37000

Cà phê

Cà phê vối nhân xô

kg

36000

 

Nguồn: Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bình Phước 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: