09:44 | 01/10/2015

Giá nông sản tại Bù Đốp ngày 1/10/2015

Giá nông sản tại Bù Đốp ngày 1/10/2015
 

Loại

Phân loại

Đơn vị tính

giá thu mua

Ghi chú

Tiêu

Hạt tiêu đen

kg

219,000

5 dem

Tiêu

Hạt tiêu đen

kg

193,000

5 dem theo

Cao su

Mủ nước

kg

6,600

 

 

Nguồn: Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bình Phước

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: