15:11 | 28/08/2015

Giá gạo tại Đồng Phú ngày 28/8/2015

Giá gạo tại Đồng Phú ngày 28/8/2015
 

 

Gạo mềm 64 kg 12,500
Gạo Tài nguyên chợ đào kg 15,000
Gạo Đài Loan hạt dài kg 16,000
Gạo lài sữa kg 13,500
Gạo lài sữa dẻo kg 14,000
Gạo tấm kg 12,000
Gạo cô tiên kg 15,000
Nếp bắc  kg 18,000
Gạo Nếp thường kg 16,000

Nguồn: Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bình Phước.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: