09:16 | 22/03/2016

Giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp tại huyện Bù Đốp ngày 22/3

Giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp tại huyện Bù Đốp ngày 22/3
      

STT

TÊN SẢN PHẨM

ĐVT

BÁN SỈ

GIÁ BÁN LẺ

1

SA Nhật

Kg

 

4,400

2

Urê Phú Mỹ

Kg

 

7,600

3

Kali Liên Xô

Kg

 

8,000

4

Lân Lâm Thao

Kg

 

3,400

5

Lân Long Thành

Kg

 

3,300

6

Lân Văn Điển

Kg

 

3,700

7

DAP HÀN QUỐC

Kg

 

15,800

8

NPK 20-20-15 +TE Nông nghiệp hiện đại

Kg

 

13,600

9

NPK16-16-8+ 13S Úc Mỹ

Kg

 

11,600

GIỐNG LÚA

1

OM35-36

Kg

 

14,000

2

OM4900

Kg

 

14,000

3

0M2514

Kg

 

13,500

4

0M5451

Kg

 

14,000

5

VN 121

Kg

 

16,000

6

VD20

Kg

 

16,500

II/ PHÂN HỮU CƠ

1

Phân HCVS Trichomix chuyên dùng Hồ Tiêu

Kg

 

4,800

2

Phân HCVS Trichomix

Kg

 

3,400

3

Phân HCVS Trimix -N1 Chuyên dung cho Cao Su

Kg

 

4,800

4

Komix thúc tiêu

Kg

 

6,500

5

Phân HC Melfert

Kg

 

10,000

III/ THUỐC TRỪ SÂU

1

Tecvigo

Chai

 

55,000

2

Nokap

Kg

 

85,000

3

Vifuran super 5G

Kg

 

35,000

4

Vibasu

Kg

 

25,000

5

Virigent 0.3G

Gói 1 kg

 

25,000

6

Regent

Gói 1gr

 

7,000

7

Fastac 5EC

Ch 240cc

 

45,000

8

Actara 25WG

Gói 1gr

 

5,000

9

Vizubon

Hộp

 

20,000

10

Movento

Chai 100ml

 

85,000

11

Chitosansuper

250ml

 

90,000

12

Chitosansuper

Lit

 

360,000

13

Anfathrin 10EC

Lit

 

180,000

14

Anfathrin 10EC

0,5 lit

 

90,000

15

Anfathrin 5EC

0,5 lit

 

50,000

 

Anfathrin 5EC

Lit

 

100,000

 

Cyrus 10EC

Lít

 

150,000

 

Cyrus 10EC

0,5 lit

 

75,000

IV/ THUỐC TRỪ BỆNH

1

Forthane

Kg

 

120,000.0

2

Validacin

Can 5L

 

440,000.0

3

Nicarben

Lit

 

110,000.0

4

Alonil

Gói 100g

 

35,000.0

5

Validacin

Chai 500ml

 

50,000.0

6

Antracol 70WP

kg

 

230,000

7

Anvil 5SC

Chai 250cc

 

56,000

8

Agri-fos 400

Chai1/2 L

 

95,000

9

Agri-fos 401

1Lit

 

190,000

10

Filia 525SE

Ch 240cc

 

130,000

11

Ridomil 68WG

Gói 100gr

 

40,000

12

Aliette 800WG

Gói 100gr

 

42,000

13

Topsin M 70WP

Gói 100gr

 

18,000

14

Curzate M8- 72WP

Gói 100gr

 

45,000

15

Tiltsuper 300 EC

Ch 100cc

 

80,000

16

Đồng đỏ (Norshilt)

gói 200g

 

85,000

17

Sun phát đồng

Kg

 

20,000

V/ PHÂN BÓN QUA LÁ

1

Atonik

Goi 10ml

 

6,000

2

Bio quet

500ml

 

70,000

3

KH

100ml

 

170,000

4

NH

100ml

 

170,000

5

Sieu Lân Đỏ

500ml

 

70,000

6

Men vi sinh Trichoderma

Kg

 

40,000

7

Men vi sinh Trichomix

Goi 500g

 

60,000

8

Siêu Bo Kẽm

Lit

 

140,000

9

Natubor

100ml

 

35,000

10

5-60-10

Gói 500g

 

60,000

11

"6-30-30

Kg

 

100,000

12

Natucar

100ml

 

35,000

13

Rụng lá Điều

500g

 

50,000

14

Vọt hoa Điêu (Tân Hiệp Thành)

1 Lít

 

140,000

15

Feed DT-02 Vọt hoa điều

500g

 

70,000

16

Breed DT-02 Đậu trái Điều

500ml

 

70,000

17

AMC Bo

Lit

 

140,000

18

Siêu Bo TM

Lit

 

150,000

VI/ THUỐC TRỪ CỎ

1

Gamaxon 20 Sl

Chai 1L

 

105,000

 

Newsat

Can 4,5L

 

290,000

2

Newsat

900ml

 

60,000

3

Glyphosan 480

Can 5L

 

330,000

4

Glyphosan 480

Chai 1L

 

67,000

5

Nimaxon

1/2Lít

 

45,000

 

Gafaxone

Lít

 

65,000

6

Sofit

Chai 100ml

 

35,000

7

Chani

Chai 100ml

 

30,000

8

Top gun

Goi 10ml

 

20,000

 

 

 

 

 

 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: