09:41 | 10/03/2016

Giá các mặt hàng nông sản và phân bón tại huyện Bình Long ngày 10/3

Giá các mặt hàng nông sản và phân bón tại huyện Bình Long ngày 10/3
  

Mặt hàng nông thủy sản

Đơn vị tính

Giá bán lẻ

Gạo  - Gạo đặc sản - Gạo Tài nguyên đột biến 100 (TNĐB 100)

Kg

14500

Gạo  - Gạo đặc sản - Gạo đặc sản Jasmine

Kg

11000

Gạo  - Gạo đặc sản - Thơm Đài Loan, hạt tròn

Kg

12000

Gạo  - Gạo đặc sản - Gạo nàng thơm

Kg

13000

Gạo  - Gạo đặc sản - Gạo thơm Đài Loan

Kg

15000

Gạo  - Gạo thường - Gạo hạt dài 

Kg

9500

Gạo  - Gạo thường - Gạo hạt tròn

Kg

10000

Gạo  - Gạo thường - Gạo lứt

Kg

8000

Gạo  - Gạo thường - Gạo thường

Kg

10500

Gạo  - Gạo nếp - Gạo nếp thường

Kg

15000

Gạo thơm sữa

Kg

12500

Gạo mềm

Kg

9500

Gạo nở

Kg

8500

Đài Loan sữa

Kg

15000

Nàng Hoa

Kg

12000

Thơm lài

Kg

12000

tấm sữa

Kg

9000

Tấm cũ

Kg

10000

Sơ ri

Kg

12000

Đạm phú mỹ

Kg

9000

Đạm SA

Kg

5000

20-20-15 Đầu trâu

Kg

14000

Lân su pe

Kg

4000

Lân lâm thao

Kg

4000

NPK 20-20-15

Kg

14000

Ka li đỏ

Kg

10000

 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: