Khoahocthoidai.vn

Ai, Việc gì, Ở đâu?

Gặp mặt và đối thoại với trí thức

11:22 | 14/08/2018

Gặp mặt và đối thoại với trí thức
Vào lúc 08h (thứ Tư, ngày 15/8), tại Hội trường Tỉnh ủy, Thường trực
Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức gặp mặt và đối thoại
với trí thức. Cuộc gặp mặt nhằm đánh giá tình hình công tác tập hợp, đoàn kết
đội ngũ trí thức của tỉnh; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của trí thức, nghe ý
kiến đề xuất, kiến nghị của trí thức trên các lĩnh vực; từ đó động viên, cổ vũ trí
thức phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây
dựng và phát triển tỉnh nhà.

Đây là cuộc gặp mặt thường niên, nhằm thực hiện Kết luận 90-KL/TW,
ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 180-KH/TU, ngày 18/7/2014 của
Tỉnh ủy Bình Phước về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa X) về “xây
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước”.
Cuôc gặp mặt do đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, với sự tham mưu của Liên hiệp các hội Khoa
học và Kỹ thuật. Tham dự cuộc gặp mặt và đối thoại với trí thức có đại diện
UBND tỉnh và các ban, sở ngành trong tỉnh.
Dự kiến có 9 nội dung quan trọng do các đại biểu trí thức đề xuất, kiến
nghị sẽ được UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ngành trả lời tại cuộc gặp mặt.
Ngoài ra, Tỉnh ủy cũng chủ trì để UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ngành đối
thoại với trí thức về những vấn đề các đại biểu trí thức quan tâm.
(CLBTT tỉnh Bình Phước)

 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: