14:55 | 27/07/2015

Danh mục kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Danh mục kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 

DANH MỤC

DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC GIAI ĐOẠN 2014-2020
(Kèm theo Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT

Tên chương trình - Dự án

Mục tiêu dự án

Hình thức đầu tư

Quy mô dự án

Vốn đầu tư

Địa điểm

Đối tác liên hệ

Tiện ích

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

DỰ ÁN NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT

1

Dự án chế tạo, sửa chữa cơ khí máy móc công, nông nghiệp

Chế tạo, sửa chữa các loại cơ khí máy móc công, nông nghiệp

Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước.

Tùy thuộc vào quy mô dự án

10-15 triệu USD

Các khu công nghiệp của tỉnh

Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng

2

Dự án sản xuất thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin

Sản xuất các loại thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước.

Tùy thuộc vào quy mô dự án

05-10 triệu USD

Các khu công nghiệp của tỉnh

Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng

3

Nhà máy chế biến cao su tổng hợp

Sản xuất chế biến các sản phẩm cao su phục vụ gia dụng...

Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước.

Tùy thuộc vào từng sản phẩm cụ thể

50-100 triệu USD

KCN Minh Hưng III, Bắc Đồng Phú

Các công ty cao su trên địa bàn tỉnh

Nguồn nguyên liệu phong phú tại địa phương; điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng

4

Dự án sản xuất sơn chất lượng cao, sơn chuyên dùng

Sản xuất tiêu thụ sơn chất lượng cao, sơn chuyên dùng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước.

Tùy thuộc vào quy mô dự án

05-10 triệu USD

Các khu công nghiệp của tỉnh

Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng

5

Nhà máy sản xuất và lắp ráp đồ điện, điện lạnh dân dụng

Chuyên sản xuất và lắp ráp đồ điện gia dụng

Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước.

Công suất 1 triệu SP/ năm

50 tỷ đồng

Các khu công nghiệp của tỉnh

Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng.

6

Nhà máy SX gạch men gốm sứ cao cấp

SX các loại men gốm sứ cao cấp cung cấp cho thị trường trong nước và XK

Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước.

3 ha

triệu USD

Tại các huyện trên địa bàn tỉnh

Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng

II

NGÀNH NÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

7

Nhà máy chế biến hạt tiêu xuất khẩu

Chế biến hạt tiêu xuất khẩu

Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước.

20.000 tấn/năm

40 tỷ đồng

huyện Lộc Ninh, Bù Đốp

Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh

Nguồn nguyên liệu phong phú; điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng.

8

Nhà máy chế biến trái cây, nước trái cây ép đóng chai, đóng hộp

Chế biến trái cây các loại, nước trái cây ép...

Liên doanh

5 triệu lít/ năm

05-10 triệu USD

Các khu công nghiệp của tỉnh

Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh

Nguồn nguyên liệu phong phú; điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng

9

Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm sau nhân điều, vỏ điều

Đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ hạt điều, vỏ hạt điều thực phẩm chất lượng cao đáp ứng tiêu dùng phục vụ trong nước và xuất khẩu

Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước.

SP sau nhân điều 2.900 tấn/ năm

Dầu vỏ hạt điều 13.000 tấn/năm

40 tỷ đồng

Các khu công nghiệp của tỉnh

Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh

Nguồn nguyên liệu phong phú; điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng

10

Nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm đóng hộp

chế biến các loại sản phẩm đóng hộp từ thịt

Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài

1.500 tấn SP/năm

50 tỷ đồng

Tại các huyện trên địa bàn tỉnh

Nông trại chăn nuôi gia súc của tỉnh

Nguồn nguyên liệu phong phú sẵn có của địa phương

11

Nhà máy chế biến thức ăn gia súc

chế biến các loại thức ăn cung cấp cho các loại gia súc, gia cầm

Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước.

Tùy thuộc vào quy mô dự án

50 tỷ đồng

Tại các khu công nghiệp, các huyện trên địa bàn tỉnh

Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh

Nguồn nguyên liệu phong phú; điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng

12

Dự án đầu tư khu chăn nuôi thủy sản kết hợp với du lịch sinh thái trên lòng hồ Cần Đơn thuộc dự án phát triển kinh tế và du lịch sinh thái Bù Đốp - Bù Gia Mập.

Chăn nuôi thủy sản, kết hợp với du lịch sinh thái.

Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước.

Khoảng 500 ha mặt nước.

10 triệu USD

Hồ thủy điện Cần Đơn thuộc huyện Bù Đốp

Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh

Có diện tích mặt nước lớn, cùng với hệ thực vật phong phú thuận tiện trong việc đầu tư nuôi thủy sản kết hợp với du lịch sinh thái.

13

Dự án đầu tư nhà máy chế biến sữa

Chế biến các loại sữa từ sữa tươi động vật

Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước.

5 ha

10 triệu USD

Các khu công nghiệp của tỉnh

Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh

Nguồn nguyên liệu phong phú; điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng

III

NGÀNH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH

14

Dự án Trung tâm thương mại và Dân cư Chơn Thành.

Xây dựng Trung tâm thương mại và Dân cư.

Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước.

18,5 ha

100 tỷ đồng

Huyện Chơn Thành

Công ty cao su Sông Bé

Có quỹ đất sẵn, hạ tầng thuận lợi

15

Dự án Khu du lịch Bà Rá - Thác Mơ

Khu du lịch sinh thái, lịch sử...

Khuyến khích mọi hình thức đầu tư

1.500 ha

30 triệu USD

Thị xã Phước Long

Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng

16

Dự án khu du lịch sinh thái - lịch sử bộ chỉ huy miền (B2) Tà Thiết

Khu du lịch sinh thái, lịch sử...

Đầu tư trong nước

3.500 ha

1.140 tỷ VNĐ

Xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh

Tìm kiếm đối tác trong quá trình thực hiện dự án

Tôn tạo, duy tu và nâng cấp, khai thác tiềm năng, phát triển du lịch

17

Dự án đầu tư khu công viên và dân cư thị xã Đồng Xoài

Đầu tư khu lâm viên tại trung tâm hành chính

Đầu tư trong nước hoặc hợp tác đầu tư

34 ha

150 tỷ VNĐ

Thị xã Đồng Xoài

Cty CP ĐTXD Cơ sở hạ tầng, các đối tác khác…

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng, ngay trung tâm thị xã

18

Dự án khu vui chơi, giải trí tổng hợp Hồ suối Cam

Đầu tư khai thác các dịch vụ giải trí tổng hợp

Đầu tư trong nước

237 ha

324 tỷ VNĐ

Phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài

Tìm kiếm đối tác trong quá trình thực hiện dự án

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng, ngay trung tâm thị xã

19

Dự án nông nghiệp, chế biến, du lịch sinh thái.

Sản xuất nông nghiệp, chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái.

Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước.

19.000 ha

30 triệu USD

Huyện Bù Đốp và Bù Gia Mập

Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh

Quỹ đất rộng lớn, chính sách đầu tư thông thoáng.

20

Dự án đầu tư khu biệt thự sinh thái thuộc Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Đồng Phú

Đầu tư khu biệt thự sinh thái

Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước.

50 ha

30 triệu USD

Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Đồng Phú

Tìm kiếm đối tác trong quá trình thực hiện dự án

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng.

IV

NGÀNH Y TẾ - GIÁO DỤC

21

Trung tâm đào tạo lao động kỹ thuật cao

Đào tạo lao động công nhân kỹ thuật bậc cao

Khuyến khích đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh

1000 học viên/ khóa học

02-05 triệu USD

Thị xã Đồng Xoài

Tìm kiếm đối tác trong quá trình thực hiện dự án

Ưu đãi, khuyến khích đầu tư, tạo nguồn lao động tay nghề cao cho tỉnh

22

Đầu tư xây dựng bệnh viện phụ sản

Xây dựng bệnh viện phụ sản

Khuyến khích đầu tư trực tiếp

50-100 giường

30-70 tỷ VNĐ

Th xã Đồng Xoài

Tìm kiếm đối tác trong quá trình thực hiện dự án

Chính sách đầu tư thông thoáng.

23

Dự án sản xuất tân dược và nguyên liệu thuốc kháng sinh

Xây dựng nhà máy sản xuất tân dược và nguyên liệu thuốc kháng sinh phục vụ  trong nước và xuất khẩu

Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước.

50ha

10-20 triệu USD

Các huyện trong tnh

Tìm kiếm đối tác trong quá trình thực hiện dự án

Chính sách đầu tư thông thoáng. Nhu cầu sử dụng lớn.

V

NGÀNH CẤP, THOÁT NƯỚC

24

Xây dựng hệ thống cấp nước cho các khu dân cư dọc QL13, QL14 và các KCN dọc hành lang QL13, QL14 thuộc huyện Chơn Thành và huyện Hớn Quản

Xây dựng hệ thống cấp nước cho các khu dân cư

Khuyến khích đầu tư trong nước

Công suất 60000 m3/ng.đêm

800 tỷ đồng

Quốc lộ 13, Quốc lộ 14 huyện Chơn Thành, Hớn Quản.

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng.

25

Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TX Phước Long

Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

Khuyến khích đầu tư trong nước

Công suất 5000 m3/ng.đêm

200 tỷ đồng

Thị xã Phước Long

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng.

26

Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TX Bình Long

Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

Khuyến khích đầu tư trong nước

Công suất 5000 m3/ng.đêm

200 tỷ đồng

Thị xã Bình Long

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng.

27

Nâng cấp nhà máy nước Phước Long

Nâng cấp nhà máy nước

Khuyến khích đầu tư trong nước

Công suất 15000 m3/ng.đêm

50 tỷ đồng

Thị xã Phước Long

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng.

28

Nâng cấp hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài

Nâng cấp nhà máy cung cấp nước thị xã Đồng Xoài

Khuyến khích đầu tư trong nước

Công suất 40.000 m3/ng.đêm

718 tỷ đồng

Thị xã Đồng Xoài

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng.

29

Nâng cấp hệ thống thoát nước thị xã Đồng Xoài

Nâng cấp hệ thống thoát nước thị xã Đồng Xoài

Khuyến khích đầu tư trong nước

Công suất 10.000 m3/ng.đêm

352 tỷ đồng

Thị xã Đồng Xoài

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng.

30

Xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị trấn Tân Phú và các KCN thuộc huyện Đồng Phú

Xây dựng hệ thống cấp nước sạch

Khuyến khích đầu tư trong nước

Công suất 30.000 m3/ng.đêm

524 tỷ đồng

Huyện Đồng Phú

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng.

VI

NGÀNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

31

Nhà máy xử lý nước thải KCN Bắc Đồng Phú

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải KCN

Khuyến khích đầu tư trong nước

công suất 5000 m3/ng.đêm

60 tỷ đồng

Huyện Đồng Phú

Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng.

32

Nhà máy xử lý nước thải KCN Tân Khai

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải KCN

Khuyến khích đầu tư trong nước

Công suất 8000 m3/ng.đêm

100 tỷ đồng

Huyện Hớn Qun

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng.

33

Nhà máy xử lý nước thải KCN Đồng Xoài

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải KCN

Khuyến khích đầu tư trong nước

Công suất 6000 m3/ng.đêm

80 tỷ đồng

Thị xã Đồng Xoài

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng.

34

Nhà máy xử lý nước thải KCN Becamex- Bình Phước

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải KCN

Khuyến khích đầu tư trong nước

Công suất 8000 m3/ng.đêm

100 tỷ đồng

Huyện Chơn Thành

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng.

35

Nhà máy xử lý nước thải KCN Sài Gòn - Bình Phước

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải KCN

Khuyến khích đầu tư trong nước

Công suất 8000 m3/ng.đêm

100 tỷ đồng

Huyện Chơn Thành

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng.

36

Nhà máy xử lý nước thải Khu Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Đồng Phú

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải cho khu công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ

Khuyến khích đầu tư trong nước

Công suất 2000 m3/ng.đêm

500 tỷ đồng

Huyện Đồng Phú

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước

Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: