10:44 | 29/09/2015

Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Cục Thuế tỉnh Bình Phước
   

Bên mời thầu

Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Tên gói thầu

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ văn phòng Cục thuế và Chi Cục thuế thị xã Phước Long

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán hồ sơ

Từ 08 giờ 00 ngày 30/09/2015 đến 08 giờ 00 ngày 16/10/2015

Thời điểm đóng thầu

08 giờ 00 ngày 16/10/2015

Địa điểm mua, nộp hồ sơ

Cục Thuế tỉnh Bình Phước, 620 QL14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: (0651) 8790937; Fax: (0651) 3879195

Giá bán

2.000.000 đồng

Nguồn vốn

Nguồn vốn ngân sách

Loại thầu

Hàng hóa

 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: