20:01 | 21/08/2015

Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Toàn Quốc mời thầu

Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Toàn Quốc mời thầu
 

Bên mời thầu

Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Toàn Quốc

Tên gói thầu

Xây dựng đường láng nhựa từ đội 3 Nông trường Đồng Nơ đi Nộng trường Bình Minh, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán hồ sơ

Từ 08 giờ 30 ngày 14/08/2015 đến 08 giờ 30 ngày 24/08/2015

Thời điểm đóng thầu

08 giờ 30 ngày 24/08/2015

Địa điểm mua, nộp hồ sơ

Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Toàn Quốc, số 70 đường Công Định, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: (0651) 3888855

Giá bán

2.000.000 đồng

Nguồn vốn

Quỹ đầu tư phát triển và vốn vay tín dụng

Loại thầu

Xây lắp

 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: