10:36 | 15/09/2015

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng mời thầu.

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng mời thầu.
 

Bên mời thầu

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Tên gói thầu

Gói thầu số 1: Cung cấp thuốc trị nấm hồng đợt 2 năm 2015, Gói thầu số 2: Cung cấp thuốc diệt cỏ đợt 2 năm 2015

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh

Thời gian bán hồ sơ

Từ 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 08 giờ 00 ngày 17/09/2015

Thời điểm đóng thầu

08 giờ 00 ngày 17/09/2015

Địa điểm mua, nộp hồ sơ

Phòng Kế hoạch đầu tư - Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: (0651) 3777970; Fax: (0651) 3777483

Giá bán

Miễn phí

Nguồn vốn

Vốn SXKD năm 2015

Loại thầu

Hàng hóa

 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: